Folkvang

Kjennings­signal:LFZN
Hjemmehavn:,
Bygget:1911
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:56'
Brutto­tonnasje:25
Vernet år:
Hjemmeside:mkfolkvang.no
Bilde av fartøyet Folkvang

Foto: Astafjord Kystlag, Ole Magnus Ellefsen

Historikk

MK «Folkvang» ble bygd ved Skandfers Båtbyggeri, Kulstadsjøen, i 1911 for Hilmar Sellevoll, Dverberg. I 1917 ble fartøyet kjøpt av Olaf Andreas Olsen, Hilmar og Olav Markussen i Grovfjord. Disse hadde kutteren frem til 1982, da den ble solgt til Joachim Rosenberg , som i 1986 solgte den til Bo Khortsen i Oslo.

«Folkvang» ble brukt i Lofotfisket med line, juksa og snurpenot, i Finnmarksfisket etter torsk, hyse og sei og i storsildfisket på Vestlandet. Etter 2. verdenskrig ble fartøyet brukt som hjelpefartøy, men deltok også i sildefiske med landnot, slepenot og snurpenot.

«Folkevang» fikk fra starten av installert en Bolinder 20 Hk. I 1933 ble denne skiftet ut med en Wichmann 33 Hk, og i 1959 med en Wichmann 120 Hk. Samtidig ble det bygd opp halvbakk for og akter og reist nytt overbygg.

«Folkvang» ble kjøpt av Astafjord Kystlag i Grovfjord i 1992. På frivillig basis har medlemmer av kystlaget restaurert fartøyet med utgangspunkt i den utforming fartøyet hadde opprinnelig. Fartøyet var ferdig restaurert sommeren 2004. «Folkvang» deltok på stor maritim festival i Brest, Frankrike, sommeren 2012.

 


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt