Fix

Kjennings­signal:
Hjemmehavn:,
Bygget:1891
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:57 fot
Brutto­tonnasje:25,3 brt
Vernet år:2014
Hjemmeside:

Historikk

Slepebåten «Fix» ble bygget i 1891 som byggnr 17 fra Fredrikstad Mekaniske Verksted. En større restaureringsperiode nærmer seg nå slutten i hjemmehavnen på Isegran

ved Fredrikstad. Skroget er restaur- ert ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i tidsrommet 2008 – 2012. «Fix» er teknisk i svært god stand.

Slepebåten er et interessant verneobjekt da den var en del av Operasjon Polar Bear,
8. februar 1945. Under ledelse av Inge Steensland kapret Milorg alle slepebåtene i Fredrikstad og førte dem til Sverige hvor de ble liggende til krigen var slutt.

Ut fra vurderinger av kilder og annen dokumentasjon, har stiftelsen valgt et historisk tilbakeføringstidspunkt på slutten av 1980-tallet. Dette samsvarer med når slepebåten gikk ut av yrkesmessig drift. Det er gjort grundige søk i tilgjengelige arkiver, undersøkelser av båten, samt intervjuer med mannskaper for

å stedfeste korrekt og autentisk utførelse. Arbeidet er utført i samarbeid med Riksantikvaren.

«Fix» eies av Stiftelsen Slepebåten Fix, stiftet av Inge Steensland, Fredrikstad Museum og Fredrikstad

Forsvarsforening. Slepebåten skal tjene som museumsfartøy og formidle krigs-, transport- og industrihistorie i Fredrikstad.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt