Bjørn-West

Kjennings­signal:LLSB
Hjemmehavn:,
Bygget:1887
Opprinnelig
funksjon:
,
Lengde:31,8 m
Brutto­tonnasje:140
Vernet år:2018
Hjemmeside:
Bilde av marinefartøyet BJØRN-WEST fra 1887

BJØRN-WEST

Historikk

«Bjørn-West» er et 31,8 meters klinket og sveiset kanonfartøy av 2. klasse fra 1887. Fartøyet ble bygget ved Carljohansværns Værft i Horten og sjøsatt som «KNM Tyr» tilhørende den Kgl. Norske Marine.  Hun ble i 1905 mobilisert i forbindelse med unionsoppløsningen, fungerte fra 1910 som tender for ubåter, ble i 1914 ombygd til minelegger og mobilisert til nøytralitetsvernet under 1. verdenskrig. I 1918 gikk fartøyet inn i Vestlandsavdelingens mineavdeling i Bergen. Kanonbåten ble i 1939 satt inn i Nøytralitetsvakta i Bergen, men ble tatt som tysk bytte i Uskedalen. Fartøyet kom i 1945 tilbake til den norske marinen. «Tyr» ble i 1946 solgt til PR Tyr og ombygd til tungløftskip. Fartøyet havarerte i 1949 og ble deretter solgt til Br. Wilhelmsen AS, ombygd til bilferge i 1951 og døpt om til «Bjørn-West».

Ulike eiere opp igjennom årene brukte henne i fergetrafikk på Vestlandet, og moderniserte og ominnredet fartøyet. I 1980 ble hun solgt og ombygd til transportskip. Fra 1995 fungerte fartøyet som oppdrettsbase til hun ble solgt til Opsanger Veteranbåtlag i Sunde i 2009. Det finnes flere fysiske bevis fra de ulike periodene helt fra 1887. «Bjørn-West» er det eneste bevarte av marinens skip bygget før 1940. «Bjørn-West» ble vernet av Riksantikvaren i 2011. Opprinnelig framkomstmiddel var to 2-sylindrete vertikale compound dampmaskiner, mens nåværende motor er en Wichmann 4 ACA 400 hk fra Rubbestadneset satt inn i 1969. Skroget er originalt og i brukbar stand. Både interiøret, eksteriør og instrumenter er fra 1951 og for det meste intakt. Båten står nå i opplag, men skal restaureres tilbake til 1951.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt