Arkiv | Nyheter

Southern Actor. Foto: Hedda Lombardo

Tilskudd fra Riksantikvaren

Riksantikvarens tilskudd for bevaring av fartøy har søknadsfrist 15. januar 2014. Nå har Miljødepartementet lagt ut et rundskriv på sine nettsider som forteller hvilke tilskudd som blir prioritert og hvordan man søker. Les rundskriv T-1/13 her. Husk å benytte søknadsskjema som finnes på Riksantikvarens hjemmesider.

Fortsett å lese ·
"Hvaler" er ute. Foto: Thor Willy Eriksen

«Hvaler» sjøsettes i dag

Etter en intens høst er det nå klart for sjøsetting av ”Hvaler”. Sjøsettinga blir gjennomført torsdag 28.11.13. på området til tidligere Seutelvens mekaniske verksted. Etter snart 18 års innsats med restaurering av skroget, er båten nå klar for å komme på vannet igjen. Båten må løftes i to operasjoner, og det er Nordic Crane Kynningsrud […]

Fortsett å lese ·
Southern Actor

Konvoi 2014

Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN og Kystlaget Viken inviterer fartøyer til å være med på feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum. Bli med på konvoi langs norskekysten som ender opp på Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo fra 17. til 20. juli. Seilingsplan kunngjøres snart men vi nevner foreløpig noen viktige datoer: Avgang Florø 9. juli, siste […]

Fortsett å lese ·
Fjordsteam

Bortfall av refusjonsordningen på CO2

Det er stor skuffelse for at refusjonsordningen for CO2 avgiften for verneverdige fartøy er fjernet i statsbudsjettet. Dette vil gi en stor utgiftsøkning for de flytende kulturminner som ikke bare ligger til kai, men brukes til seiling og formidling. Bergensavisen tok opp bortfall av refusjonsordningen i lederartikkel i går: ”Kanskje burde de heller motta offentlig […]

Fortsett å lese ·
Veteranfartøy i Bergen. Foto: Hedda Lombardo

Verneverdige fartøy i budsjetttrøbbel

Vernede skip, historiske industrianlegg og museumsjernbaner har lenge hatt en ordning med refusjon av CO2-avgiften. Regjeringen Stoltenberg foreslo i statsbudsjettet en omlegging av denne veletablerte ordningen. Man la inn et tilskudd på 7 millioner på Miljøverndepartementets budsjett. Dette skulle være en forenkling av den gamle ordningen. Da regjeringen Solberg bearbeidet budsjettet forsvant disse 7 millionene, […]

Fortsett å lese ·
Randsfjordferja

«Brandbu» og «Randsfjordferja» på land

Lasteskipet ”Brandbu” og ”Randsfjordferja” blir i dag løftet på land i Røykenviken i Randsfjorden. ”Brandbu” blir liggende der til det er ferdig restaurert og igjen kan seile på Randsfjorden, mens ”Randsfjordferja” skal videre transporteres til slippen på Minnesund.   ”Brandbu” er i dag det eneste gjenværende lasteskipet bygget for trafikk på ferskvann i Norge. ”Randsfjordferja” […]

Fortsett å lese ·
Johannes_Rortveit

Riksantikvarens kulturminnepris

Johannes Rørtveit fikk Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats for kystkulturen. Han har hele sitt liv engasjert for kystkulturen som forfatter, frivillig arbeid og restaurering av fartøy og bygninger. Særlig har hans engasjement for gamle fartøy vært en drivkraft for å sette i stand den nå vernede jakten Anne Bro, bygd i 1911, en av de […]

Fortsett å lese ·
Hedda Lombardo

Ny generalsekretær

Hedda Lombardo blir ny generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern. Hedda har lang erfaring med organisasjonsarbeid i foreningen og har et stort nettverk i fagmiljøet. Hedda var våren 2012 ferdig med en master i styring og ledelse og er klar for nye arbeidsoppgaver som generalsekretær. Hedda tiltrer stillingen umiddelbart.  

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt