Arkiv | Nyheter

NØKKEN Fetsund lenser

Fetsund lenser på verdensarvliste?

Romerikes Blad skrev i sommer at Fetsund lenser hører hjemme på UNESCOs verdensarvliste. Avdelingsdirektør ved Fetsund Lenser, Anna Kristine Jahr Røine, er enig og tar opp igjen denne tråden. Sammen med Bingen lenser og Nordre Øyeren naturreservat utgjør Fetsund lenser kjernen i verdensarbeidet, skrev hun i et innlegg i samme avis 7. januar i år. […]

Fortsett å lese ·
RAGNHILD SCHANCHE

Politisk arbeid under regjeringsforhandlingene

Under regjeringsforhandlingene har Frivillighet Norge hatt full momskompensasjon for frivillige organisasjoner som sin fanesak. Norsk Forening for Fartøyvern støtter dem i arbeidet, vi har jobbet sammen om dette i flere år. I dag må frivillige organisasjoner betale moms for kjøp av varer og tjenester, en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper, skriver Frivillighet Norge. Dette […]

Fortsett å lese ·
JAN, blå slepebåt i jern fra 1877

Vil du bli medlem?

Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak i 2020. Send gjerne inn søknad allerede nå, vi tar i mot fortløpende. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må […]

Fortsett å lese ·
Krigsseilerformidling ombord på HESTMANDEN

Riksantikvaren ønsker HESTMANDEN til sjøs

Vi har tidligere informert om at HESTMANDEN mangler i underkant av 5 millioner kroner for å bli et seilende krisgsseilermuseum. Vest-Agder-museet søkte om penger til driftsstøtte, men fikk avslag fra Kulturdepartementet. Det betyr at HESTMANDEN må ligge til kais etter kun 1 års drift. Dette er svært synd for fartøyvernet og svært synd for formidling […]

Fortsett å lese ·
HVit redningsskøyte på 22 meter fra 1968

8 nye medlemsfartøy fra 2019

Fra 1. januar 2019 fikk vi 8 nye medlemsfartøy i Norsk Forening for Fartøyvern. Fartøyene fikk innvilget søknad om medlemskap på årsmøtet vårt i Narvik høsten 2018. De nye medlemmene finner du nå på våre hjemmesider og består av både redningsskøyte, passasjerbåt, seilskute, slepebåt og fiskefartøy. Med disse fartøyene runder vi 190 medlemmer. Sammen står vi sterkere […]

Fortsett å lese ·
IMG_6864

Ny fagskole innen restaurering

Fagskolen Telemark, Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan videregående skole starter fagskole innen restaureringsmekanikk, skriver Rjukan Arbeiderblad. Dersom vi skal greie å bevare kulturminner for ettertiden trenger vi håndverkere og fagfolk som kjenner teknikker og bruk av tidsriktige verktøy, står det i en pressemelding som ble sendt ut forrige uke. Målet er å opparbeide kunnskaper og ferdigheter […]

Fortsett å lese ·
midthordlandfjordsteam18

Ny kulturminnemelding og kulturminnevernlov

Regjeringen har nå startet arbeidet med ny kulturminnemelding. Norsk Forening for Fartøyvern og ande kulturvernorganisasjoner ble invitert på innspillsmøte av Klima- og miljødepartementet 22. november. Her fikk vi snakket fartøyvernets og våre frivilliges sak, og vi kommer til å følge opp dette arbeidet utover våren. Det som også blir viktig fremover er de regionale innspillsmøtene […]

Fortsett å lese ·
Nesbuen

Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må […]

Fortsett å lese ·
Sandnes

Momskompensasjonen foreslått økt med 50 millioner

I nytt statsbudsjett for 2019 løftes frivilligheten flere hakk, skriver Frivillighet Norge. Blant annet har kulturminister Trine Skei Grande lagt inn 50 millioner mer i potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den foreslåtte økte kompensasjonen bidrar til mer aktivitet og lavere kostnader for lag og foreninger og er et steg i retning av full momskompensasjon. Men […]

Fortsett å lese ·
Skonnerten-Svanen-300x280

Sjursøya slipp i fare for å legges ned

Oslo Havnevesen ønsker å legge ned Sjursøya slipp. Sjursøya er en sentral del av Sydhavna i Oslo havn, og den kommunale slippen er den eneste i området som kan ta større båter. Neste slipp for større båter blir Horten som allerede har fullt opp i sin timeplan. Det kan virke som om nedleggelse av slipper er […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt