Arkiv | Nyheter

Logo Sparebankstiftelsen DnB

Fremtidens fartøyvern – pilotprosjektene er klare!

NESEBUEN Norsk Forening for Fartøyvern lyste ut midler før jul til pilotprosjekter under temaet Fremtidens fartøyvern hvor vi søkte etter medlemsfartøy som ville lære opp unge i fartøyvern, maritime håndverkstradisjoner og sjømannskap. Målet var å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av faste fritidsaktiviteter ombord. Vi fikk inn mange gode søknader og alle var relevante […]

Fortsett å lese ·
Bilde av fartøyet GAMLE HELGELAND

Oppdatering RVO-avgift

Vi skrev tidligere om at vi var blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav […]

Fortsett å lese ·
Fiskefartøyet NESBUEN fra 1948

Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må […]

Fortsett å lese ·
3 kvinner ruller seil

Frivillig.no

av Nancy Herz, frivillig.no Det er mange som har ulike kulturinteresser og som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats hvis de visste hvordan og hvor de kunne bidra. I ulike kulturvernorganisasjoner finnes det mange ulike oppgaver som løses ved hjelp av lokale ildsjeler. Men det er ikke alle som blir spurt om å […]

Fortsett å lese ·
Bilde fra kurssalen under Fartøyvernets ABC 2019

Fartøyvernets ABC 2019

Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Quality Hotell Expo Fornebu 22. – 23. november. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren, resten av utgiftene ble dekket opp av deltakeravgift. Nestleder på […]

Fortsett å lese ·
Logo Sparebankstiftelsen DnB

Utlysning av prosjektmidler

Norsk Forening for Fartøyvern har fått gave til et pilotprosjekt fra Sparebankstiftelsen DnB og utlyser herved midler som medlemmer av foreningen kan søke om for 2020. Målet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av å arrangere faste fritidsaktiviteter om bord på medlemsfartøy. Vi gir midler til 3 fartøy som vil lære opp unge […]

Fortsett å lese ·
Bilde av Sarah Sjøgren

Fagseminaret «vern og vedlikehold»

Hvert år i forbindelse med Norsk Forening for Fartøyvern sitt årsmøte arrangeres det også et fagseminar. I år var tema vern og vedlikehold. Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter startet dagen med å fortelle hvor viktig en vedlikeholdsplan er. Vedlikehold sikrer fartøyets levetid, kvalitet og verdi, det opprettholder sikkerheten og det opprettholder historiske verdier. En plan […]

Fortsett å lese ·

Protokoll årsmøte 2019

Norsk Forening for Fartøyvern sitt årsmøte ble avholdt i Kristiansand 18. – 20. oktober 2019. Protokollen fra årsmøtet er nå klar og underskrevet og kan lastes ned under. Takk til alle som bidro til at dette ble et godt og engasjerende møte. Protokoll årsmøte 2019

Fortsett å lese ·
Bilde av fartøyet GAMLE HELGELAND

RVO-avgift

Vi er blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav om medlemskap i RVO og […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt