Selma

  • Kjennings­signal: LCAA
  • Hjemmehavn: Halsnøy, Vestland
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 14,29
  • Brutto­tonnasje: 24,48
  • Vernet: 2009

”Selma” er en kravellbygget skøyte fra 1917. Skøyta ble kontrahert og bygget på sørlandet for svenske fiskere fra Lysekil. Først hadde ”Selma” seil som eneste fremdriftsmiddel, motor fikk hun på 1920-tallet. Fra 1929 hørte ”Selma” hjemme på Fiskå i Ryfylke, den ble først brukt som garnskøyte og fra 1967 til 1975 gikk den mest i fraktfart. I 1975 fikk ”Selma” ny eier og ble brukt til blandt annet kaibygging frem til 1982. Da fikk ”Selma” igjen ny eier fra Askøy og en omfattende restaurering begynte. Dagens eier overtok i 2002 og fortsatte restaureringsprosessen. I 2009 fikk ”Selma” Riksantikvarens status som vernet skip. Fartøyets hjemhavn var på den tiden kystkultursenteret Sandviken i Bergen, og formålet var å bevare ”Selma” mest mulig original slik den var på 1950-tallet, ha den som fritidsfartøy og delta på kystkulturelle arrangementer.

I 2020 fikk fartøyet på nytt ny eier og skiftet hjemmehavn til Halsnøy i Kvinnherad kommune.