Nybakk

  • Kjennings­signal: JXPH
  • Hjemmehavn: Raudeberg, Vestland
  • Bygget: 1961
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 25,4m
  • Brutto­tonnasje: 147
  • Vernet: 2009
  • På nett: msnybakk.no

MS «Nybakk» er en kravell bygget skøyte fra 1961. Båten ble bygget på Vaagland Båtbyggeri kontrahert Albert Nybakk og hans fire sønner.

«Nybakk» ble bygd som en line- og garnbåt, men på slutten av 1970-tallet og fram til 1997 ble det kun drevet garnfiske fra båten. «Nybakk» hadde som ny en Union på 160 hk, og i 1967 ble det installert en Callesen på 460 hk.

I 2007 overtok MS Nybakks Venner, og fartøyet ble fritatt kondemneringsordninga i 2008. M/S Nybakks Venner har planer om å bringe fartøyet tilbake slik den så ut i 1984 etter retningslinjer fra Riksantikvaren.

«Nybakk» blir i dag benyttet til å vise fram båtbyggerfaget, kystkultur og det har vært flere utstillinger om bord. «Nybakk» er også jevnlig på besøk på Shetland og Orkenøyene og det er planer om å besøke Hebridene og Færøyene da det var fiskefeltene rundt disse øyene «Nybakk» arbeidet på.

Eiers formål er at «Nybakk» skal framstå som en levende båt og en kulturinstitusjon.