Lysglimt

  • Kjennings­signal: LHAW
  • Hjemmehavn: Valderøya, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1946
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 57,8'
  • Brutto­tonnasje: 33,32

MKr «Lysglimt» ble bygget av Johan A. Wiik Båtbyggeri, Veslnes, for Olgar Sæther og Oscar Thu, Valderøy i 1946. Båten var bygget som krysser med galeasrigg og en lengde på 49 fot. Motoren var en brukt Brunvoll på 35 hk fra 1928. «Lysglimt» ble i 1953 forlenget og fikk en ny Brunvollmotor på 84 Hk.

Båten ble brukt til kystfiske; om vinteren sildefiske med garn (til slutten av 60-åra) og ellers i året tråling med sidetrål etter bl.a. torsk, sei og hyse. I 1963 gikk Oscar Thu ut av sameiet. Olgar Sæther skiftet i 1968 til ny motor, en Kaelble på 265 Hk. Fra 1974har det stått en Volvo Penta på 300 Hk i fartøyet.

Omkring 1990 ble «Lysglimt» ombygget til reketråler, og de siste årene frem til 2003 var clet Olgar Sæthers sønn, Rune som drev båten. Den ble da tatt ut av fiske og solgt. Kjøperen var bare interessert i kvoten og båten skulle kondemneres.

Etter en tid ble «Lysglimt» overtatt av Støtteforeninga for «Lysglimt» som ble etablert 25. oktober 2004 med formål å bevare båten som et flytende kulturminne. I november 2004 ble «Lysglimt» hentet hjem til Valderøya.

Etter søknad til Fiskeridirektoratet ble «Lysglimt» fritatt for kondemnering i 2004. Fartøyet er medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra 2006.

Bortsett fra utskiftninger av motorer og rigg har ikke «Lysglimt» gjennomgått store ombygginger siden forlengingen i 1953. Både overbygg og innredning er nesten uendret siden 1946.