Løfjell

  • Kjennings­signal: LADI
  • Hjemmehavn: Sandnes, Rogaland
  • Bygget: 1949
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 50,8'
  • Brutto­tonnasje: 33,80
  • Vernet: 2006

MS «Løfjell» ble kjøpt av Kystlaget Sandnes i årsskiftet 2005/2006, og er en gammel sliter som har gått aktiv tjeneste i Ryfylket frem til Kystlaget overtok. Den ble bygd i Bremnes i 1949 av brødrene Mons og Jonas R. Habbestad, og levert som fiskefartøy på Bremnes.

Fra 1977-1981 gikk den i Haugesund, og fra 1981-2006 i Hundevåg i lokal fraktfart. Vinteren 2000 sank «Løfjell» med last ved lastekai, men ble raskt hevet igjen.

MS «Løfjell» fikk formell status som verneverdig skip av Riksantikvaren i 2006.

I 2010 ble fartøyet solgt til lokale båtentusiaster i Sandnes.