Havgutten

  • Kjennings­signal: L193485
  • Hjemmehavn: Lavangen, Troms og Finnmark
  • Bygget: 1919
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 13,1
  • Brutto­tonnasje: 16,38
  • Vernet: 2006

”Havgutten” er en kravellbygd kutter bygget i Hemnesberg i 1919. Det opprinnelige navnet var ”Frøymand”, og båten tilhørte mest sannsynlig Frøya kommune og senere Lavengen kommune. I 1925 ble fartøyet solgt privat og fikk navnet ”Havgutten”. Fartøyet ble brukt til fiske frem til 2006. Den ble unntatt kondemnering og gitt til Krambuvika Bygdemuseum som er nåværende eier. Riksantikvaren gav fartøyet status som vernet skip i 2006. I dag er ”Havgutten” et museumsfartøy der formålet er å seile små turer i nærområdet for å fremme kystkultur.