Flid I

  • Hjemmehavn: Gratangen, Troms og Finnmark
  • Bygget: 1940
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy, Fiskefartøy, Fraktefartøy
  • Lengde: 24,45 m
  • Brutto­tonnasje: 87
  • Vernet: 2009

Den 80 fot lange krysseren «Flid I» er bygget i Risør i 1940. Den ble da bygget som fraktefartøy, men etter 10 år i drift ble fartøyet solgt og de nye eierne rigget den om til fiske og fangst. «Flid I» har siden 1950 vært aktiv innenfor mange typer fiske og fangst. Alt fra småhvalfangst til reketråling. Fartøyet gikk rett fra aktiv tjeneste og over i et eierskap med vern som formål. Nordnorsk Fartøyvernsenter og båtmuseum er eiere av fartøyet, mens Venner av «Flid I» er forvaltere. Fartøyet fikk vernestatus av Riksantikvaren i 2009. Unikt er det at all utrustning fra den siste fiskeperioden har fulgt med fartøyet, og et godt tidsbilde av denne type fiskebåt.