Alia

  • Kjennings­signal: LFBN
  • Hjemmehavn: Kvaløya, Troms og Finnmark
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 13,66 m
  • Brutto­tonnasje: 20
  • På nett: alia-kystkultur.no

MK «Alia» er bygd i 1937 på Rognan i Saltdal kommune, Nordland. John B. Lieng er oppgitt som byggeren.

I «de harde trettiåra» bestemte regjeringen Nygaardsvold å sette inn tiltak som skulle hjelpe kystbefolkningen. Det ble etablert en ordning med «nedskrivningsbidrag til anskaffelse av nye og tidsmessige fiskefarkoster». Fartøy bygd under disse ordningene er ofte kalt «Statsbåter» eller «Nygaardsvoldbåter».

«Alia» deltok i evakueringen av Finnmark i 1944. Fartøyet er også indirekte involvert i Norges krigshistorie. Familien Zachariassen hadde ei skøyte under Den Første Verdenkrigen som også het «Alia». Med den reddet de et tysk ubåtmannskap under dramatiske omstendigheter.

«Alia» er nå et kondemnert fiskefartøy. Det betyr at alle konsesjoner på fartøyet er oppgitt, og at det i utganspunktet skulle hogges opp. Nåværende eier har gjennom en tinglyst heftelse forpliktet seg til å ikke drive fiske med fartøyet og dermed fått unntatt fartøyet fra destruksjon.