Bli medlem

For å bli medlem i Norsk Forening for Fartøyvern må man søke om opptak i foreningen. Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema, samt sende med bilder og annen relevant info til post(at)norsk-fartoyvern.no. Foreningen ønsker å gi medlemssøkere en grundig vurdering basert på de ulike opplysningene om fartøyet. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta vare på fartøyet som et kulturminne.

Det er styret som behandler søknadene og som legger fram en anbefaling til årsmøtet om å oppta/ikke oppta søkeren som medlem i foreningen. Ref. vedtektenes § 2.1 er det årsmøtet som opptar medlemmer. Medlemskapet følger fartøyet og opphører ved skriftlig utmelding eller ved fartøyets kondemnering.

Årlig medlemskontingent er per dags dato som følger:
Kr 1500,- for fartøy mindre enn 50 bruttotonnasje
Kr 3000,- for fartøy mellom 50 og 100 bruttotonnasje
Kr 4500,- for fartøy større enn 100 bruttotonnasje

Søknader innsendt innen 1. juni kommer til behandling av årsmøtet samme år. Søknader sendt etter 1. juni behandles året etter.

Ta kontakt om du har spørsmål om søknadsskjemaet.

Last ned søknadsskjema i pdf format

Last ned søknadsskjema i word format

NB! Ønsker du å laste ned dokumentet for lokal lagring på din disk, bruk på «Lagre mål/lenke som» med høyre museknapp!

For å se de nedlastbare dokumentene må du ha et leseprogram («reader») installert. Leseprogrammene nedenfor er gratis og kan lastes ned ved å trykke på lenken.

Adobe Acrobat (logo) Word Wiewer (logo)

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt