Forfatterarkiv | Kari Anne Flaa

Bilde av HESTMANDEN

HESTMANDEN får støtte fra Stiftelsen UNI

Vi skrev tidligere om STAVENES som fikk 400.000 av Stiftelsen UNI til å legge tredekke akter. Et annet fartøy som har fått mye støtte i år fra samme stiftelse er D/S HESTMANDEN som fikk hele 975.000 til istandsetting av skipet som seilende skip, herunder sikring. Dette er en flott gave for å få det nasjonale […]

Fortsett å lese ·
STAVENES bilde nr. 2 2013

STAVENES får støtte fra Stiftelsen UNI

D/S STAVENES har i år blitt tildelt 400.000 fra Stiftelsen UNI. Det er svært gledelig at dette fartøyet, som er det eneste dampskipet som er igjen fra Nordre Bergenhus Amts Dampskibe/Fylkesbaatane, nå kan realisere prosjektet med å legge tredekke akter. Å restaurere en dampbåt fra 1904 etter antikvariske retningslinjer er krevende og kostbart. Norsk Forening for […]

Fortsett å lese ·
Logo_sentrert_brun_RGB

Kulturminnefondet består!

På tross av at kulturminnefondet er feltets største suksesshistorie foreslo fylkeskommuner i et koordinert innspill til regionreformen å legge ned fondet og overføre midlene til fylkeskommunene. Dette for å «…koble dette virkemidlet til fylkeskommunenes øvrige økonomiske, regulatoriske og informative virkemidler.»- Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Norsk Forening for Fartøyvern, forbundet KYSTEN og Landslaget for Lokalhistorie er svært […]

Fortsett å lese ·
NNFA_logo_web

Semidieselmotorens brennstoffsystem – kurs hos Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nordnorsk Fartøyvernsenter holder kurs i semidieselmotorens brennstoffsystem 16. – 18. november 2018.  Kurset innbefatter praktisk øvelse og har derfor en maks grense på 10 deltakere. Du vil få kunnskap om brennstoffsystemets komponenter, feilsøking, utbedring og vedlikehold, samt innstilling av pumpeslag og tenningstidspunkt. Kurset er gratis og retter seg mot alle som eier eller bruker semidiesel- […]

Fortsett å lese ·
Byantikvaren i Oslo

Innspill til Kulturminnemeldingen for Oslo 2019

Norsk Forening for Fartøyvern har levert innspill til ny kulturminnemelding for Oslo 2019. Dette for å passe på at hovedstaden ikke glemmer fartøyvernet og flytende kulturminner, selv om vi vanligvis leverer besvarelser kun til nasjonale høringer. Det er fritt fram for foreningens medlemmer å kopiere relevant innhold til regionale og lokale høringer og innspillinvitasjoner der […]

Fortsett å lese ·
2007-08-07 03.26.21

Fotokonkurranse hos Wikimedia: Fotografer et registrert kulturminne!

Wikimedia Norge og Wiki loves monuments utlyser en fotokonkurranse hvor premien er et gavekort som man kan bruke på De Historiske. Merk at kun foto av registrerte kulturminner i Norge kan brukes, det vil si kulturminner registrert på Kulturminnesøk. Er ditt flytende kulturminne registrert hos Kulturminnesøk er det bare å delta. Bildet må bli lastet […]

Fortsett å lese ·
31157063_226690851219418_4485558625833582592_n(1)

Oppstart av fredningssak på Bredalsholmen verft

Bredalsholmen er blant ti tekniske og industrielle kulturminner som det nå er startet fredningssak på. Anlegget har nasjonal verdi og er representant for Norges industrihistorie. Riksantikvaren skriver at «en fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort på anleggene». Bredalsholmen verft ved Kristiansand startet opp på […]

Fortsett å lese ·
2008-05-30 16.29.50

Fartøyvernsenter i Østfold – et forprosjekt

Østfold fylkeskommune har vedtatt å sette i gang med en forstudie om etablering av et fartøyvernsenter i Østfold. Dette er godkjent av Fylkesmannen. Fylkeskommunen har i dag ingen formell rolle eller myndighet til å ta vare på og forvalte fartøyer, men i forbindelse med regionreformen vil dette endre seg. Fylkeskommunen vil med regionreformen overta ansvaret for […]

Fortsett å lese ·
2005-06-15 11.14.26

Utslipp i verdensarvfjordene – høring fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har sendt ut et høringsforslag som innebærer egne reguleringer om utslipp til luft og sjø i de norske verdensarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden for fartøy i chartertrafikk. Forslaget inneholder blant annet svovelkrav som i ECA for hele verdensarvfjordområdet, strengere krav til NOx-utslipp, forbud mot kloakkutslipp, reguleringer om bruk av eksosvaskesystem og krav […]

Fortsett å lese ·
NNFA_logo_web

Skipsdekkseminar

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum inviterer til skipsdekkseminar i Bodø lørdag 29. september 2018 ombord på «Gamle Salten». Seminaret tar for seg verktøy, materialer og tekniske løsninger, samt praktisk innføring for driving av tradisjonelle skipsdekk. Det vil også holdes et foredrag om «Gamle Salten» sitt båtdekk. For interesserte vil det på søndagen arrangeres en ekskursjon til […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt