Forfatterarkiv | Kari Anne Flaa

TSR-2018-Stavanger-title-only-with-TM-outlined-01

The Tall Ships Races 2018

10 norske båter er påmeldt The Tall Ships Races 2018, seilasen som skal bidra til å utvikle og utdanne ungdom mellom 15-25 år gjennom seiltrening, uavhengig av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn. Stavanger er vertskapshavn 26. – 29. juli, vi gleder oss på byens vegne! Vågen vil bugne av liv, arrangementer og selvsagt Tall […]

Fortsett å lese ·
Kappseiling på landsstevne i Kristiansund

Forbundet KYSTENs landsstevne 2018

19. – 22. juli arrangerer forbundet KYSTEN landsstevne i Haugesund. Rundt 200 små og store historiske båter fra hele landet samles til en fire dagers kystkulturfest. Tema for sommerens stevne er «Fra færing til supply». På programmet står blant annet kapproing, utstillinger, foredrag, konserter, aktiviteter for barn og unge, samt ikke minst Landsstevnefesten. Informasjon om påmeldte […]

Fortsett å lese ·
SØGNE

Regionreformen

Norsk Forening for Fartøyvern har levert høringsbesvarelse til regionreformen:  Ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver. Dette er i tillegg til høringsbesvarelsen vi allerede har levert til ekspertutvalgets rapport: «Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Vi støtter i det store og hele Stortingets beslutning om at forvaltningen av vernete fartøy […]

Fortsett å lese ·
STYRBJÖRN (2)

Kulturminnefondet innfører løpende søknadsfrist

Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. De siste årene har Kulturminnefondet jobbet mye med å forenkle søknadsprosessen for private eiere. Kulturminnefondet innfører derfor nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets […]

Fortsett å lese ·
Hvit seilbåt ruver i Tromsø havn blant flere mindre båter.

Forslag til ny havne- og farvannslov

Målet med ny havne- og farvannslov er for oss å sikre en levende havn med gode vilkår for fartøyvernet. Norsk Forening for Fartøyvern ønsker derfor at ny havne- og farvannslov tar mer hensyn til fartøyvern og de lokale frivillige enn det forslaget gjør. Vi har sett på og kommentert høringen, og mener at kommunene må […]

Fortsett å lese ·
Boy Leslie

Tvedestrand prioriterer næringsliv fremfor kystkultur

Styreleder i Foreningen Seilkutter «Boy Leslie», Bjørn Richard Abrahamsen, er skuffet over Tvedestrand havn. Slik som havna er nå, er «Boy Leslie» den største båten de kan ta imot, sier Abrahamsen til Tvedestrandsposten. Abrahamsen har tidligere seilt fullriggeren «Sørlandet» inn til kai her, men i dag ville dette vært umulig.  Før kunne det ligge både 3 og 4 skuter her inne, det lar seg […]

Fortsett å lese ·
Standard

Standarder for kulturminner

Det er opp igjennom årene produsert forskjellige standarder som inneholder ulike krav i forbindelse med kulturminner. Disse er utgitt av Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. På hjemmesiden til standard Norge finner du alle som […]

Fortsett å lese ·
NFF Nyhetsbrev (logo)

Nytt om fartøyvern 3. utgave 2018

Den kulturelle skolesekken Mange har lurt på mulighetene til å la ulike opplegg på vernede fartøy være en del av Den kulturelle skolesekken. Vi har samlet litt informasjon om hvordan du går fram og har også oppdatert våre hjemmesider på området. Er det allerede noen av dere som er med i Den kulturelle skolesekkene eller […]

Fortsett å lese ·
EMH bilde

Nyhetsbrev fra European Maritime Heritage (EMH)

Nå har siste utgave av European Maritime Heritages (EMH) nyhetsbrev kommet ut. Denne utgaven tar for seg blant annet internasjonalt lovverk. EMH er en europeisk paraplyorganisasjon for private eiere av verneverdige fartøyer, maritime museer og andre interesserte organer. Norsk Forening for Fartøyvern er nasjonalt medlem i organisasjonen, og vår generalsekretær Hedda Lombardo er i tillegg […]

Fortsett å lese ·
Omfattende arbeid på Jelsa. Foto: Hedda Lombardo

Tegn individuell ulykkesforsikring hvis du vil være forsikret på dugnad

Norsk Forening for Fartøyvern har vært i kontakt med flere forsikringsselskap etter etterlysning fra frivillige på medlemfartøyene når det gjelder å forsikre seg på dugnad. Mange forsikringsselskap tilbyr kollektiv dugnadsforsikring for ulike organisasjoner, men i organisasjonene hvor dette er aktuelt er det personer som er medlemmer, ikke kulturminner slik som hos oss. Løsningen for foreningens frivillige […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt