Forfatterarkiv | Kari Anne Flaa

Standard

Standarder for kulturminner

Det er opp igjennom årene produsert forskjellige standarder som inneholder ulike krav i forbindelse med kulturminner. Disse er utgitt av Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. På hjemmesiden til standard Norge finner du alle som […]

Fortsett å lese ·
NFF Nyhetsbrev (logo)

Nytt om fartøyvern 3. utgave 2018

Den kulturelle skolesekken Mange har lurt på mulighetene til å la ulike opplegg på vernede fartøy være en del av Den kulturelle skolesekken. Vi har samlet litt informasjon om hvordan du går fram og har også oppdatert våre hjemmesider på området. Er det allerede noen av dere som er med i Den kulturelle skolesekkene eller […]

Fortsett å lese ·
EMH bilde

Nyhetsbrev fra European Maritime Heritage (EMH)

Nå har siste utgave av European Maritime Heritages (EMH) nyhetsbrev kommet ut. Denne utgaven tar for seg blant annet internasjonalt lovverk. EMH er en europeisk paraplyorganisasjon for private eiere av verneverdige fartøyer, maritime museer og andre interesserte organer. Norsk Forening for Fartøyvern er nasjonalt medlem i organisasjonen, og vår generalsekretær Hedda Lombardo er i tillegg […]

Fortsett å lese ·
Omfattende arbeid på Jelsa. Foto: Hedda Lombardo

Tegn individuell ulykkesforsikring hvis du vil være forsikret på dugnad

Norsk Forening for Fartøyvern har vært i kontakt med flere forsikringsselskap etter etterlysning fra frivillige på medlemfartøyene når det gjelder å forsikre seg på dugnad. Mange forsikringsselskap tilbyr kollektiv dugnadsforsikring for ulike organisasjoner, men i organisasjonene hvor dette er aktuelt er det personer som er medlemmer, ikke kulturminner slik som hos oss. Løsningen for foreningens frivillige […]

Fortsett å lese ·
Lykken-300x240

Den kulturelle skolesekken

  Mange har lurt på mulighetene til å la ulike opplegg på vernede fartøy være en del av Den kulturelle skolesekken. Vi har samlet litt informasjon om hvordan du går fram og har også oppdatert våre hjemmesider på området. Er det allerede noen av dere som er med i Den kulturelle skolesekkene eller har andre […]

Fortsett å lese ·
Samling båter på vei inn fjorden

Årlig radiotilsyn

Norsk Forening for Fartøyvern har avtale med Telenor Kystradio om redusert kontrollgebyr for radiotilsyn. Vernede fartøyer er hos Telenor kystradio definert som en egen kategori. For å få rabattert pris må kopi av Riksantikvarens vernebrev sendes radioinspeksjonen@telenor.com. Det er også lurt å informere inspektøren fra Telenor Kystradio om at fartøyet har status som vernet når […]

Fortsett å lese ·
Fjordsteam-logo

Fjordsteam 2018

  Fjordsteam 2018 går av stabelen i Bergen, nærmere bestemt 2. – 5. august. Sett av dagene til folkefest i Vestlandets hovedstad og opplev klenodier på sjø og land! «Når Fjordsteam vender tilbake til Bergen fylles Vågen med et yrende folkeliv, skinnende veteranbiler og historiske fjordabåter og alt det beste vestlandsk kystkultur har å tilby». […]

Fortsett å lese ·
Søknadsskjema.RA.bilde

Offentlige høringer

En del av Norsk Forening for Fartøyvern sitt interessepolitiske arbeid er å utarbeide høringssvar til offentlige høringer. Nå i mai har vi levert fra oss to høringssvar: Et sammen med Fartøyvernsentrenes Fellesråd og Forbundet KYSTEN om rapporten fra ekspertutvalget «Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», og et om Riksantikvarens digitaliseringsstrategi. Ekspertutvalgets rapport om […]

Fortsett å lese ·
Forskrift

Arbeidsmøte om ny forskrift

Norsk Forening for Fartøyvern deltok på dagens arbeidsmøte i regi av Forbundet KYSTEN. Møtet samlet ulike deltakere som engasjerer seg rundt forslag til ny forskrift om åpne trefartøy som fører mer enn 12 passasjerer.  Ansvarlig for forskriften er Sjøfartsdirektoratet som i 2017 ble pålagt av Nærings- og Fiskeridepartementet om å lage et nytt og enklere […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt