Forfatterarkiv | Kari Anne Flaa

Nesbuen

Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må […]

Fortsett å lese · 0
Sandnes

Momskompensasjonen foreslått økt med 50 millioner

I nytt statsbudsjett for 2019 løftes frivilligheten flere hakk, skriver Frivillighet Norge. Blant annet har kulturminister Trine Skei Grande lagt inn 50 millioner mer i potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den foreslåtte økte kompensasjonen bidrar til mer aktivitet og lavere kostnader for lag og foreninger og er et steg i retning av full momskompensasjon. Men […]

Fortsett å lese · 0
Skonnerten-Svanen-300x280

Sjursøya slipp i fare for å legges ned

Oslo Havnevesen ønsker å legge ned Sjursøya slipp. Sjursøya er en sentral del av Sydhavna i Oslo havn, og den kommunale slippen er den eneste i området som kan ta større båter. Neste slipp for større båter blir Horten som allerede har fullt opp i sin timeplan. Det kan virke som om nedleggelse av slipper er […]

Fortsett å lese ·
Bredalsholmen logo

Bredalsholmen arrangerer dampkjeleseminar

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter arrangerer 15.-16. februar 2019 et seminar/kurs for eiere og brukere/kjelepassere av dampskip i verneflåten. Kursets målsetting er å hjelpe dampskipenes eierforeninger til å etablere gode vedlikeholdsystemer og rutiner for dampsystemene på sine skip. Vedlikehold av kjele og omkringliggende systemer må være systemavhengig og ikke personavhengig. Derfor bør det utarbeides et system som følges uavhengig av […]

Fortsett å lese ·
KYSTEN landsstevne 2019

Forbundet KYSTENs landsstevne 18. – 21. juli 2019

Kystlaget Trondhjem har gleden av å ønske velkommen til Forbundet KYSTENs landsstevne 18.- 21. juli 2019. Kystlaget håper at mange veteranfartøy og tradisjonsbåter legger turen til Trondheim og de har allerede åpnet for påmelding av fartøy til stevnet: Påmelding Fosenkaia 2019. Det kan bli rift om kaiplassene i kanalhavna, så vær raske med å melde dere på. […]

Fortsett å lese ·
IMG_3846

STORD I fikk hederlig omtale fra Europa Nostra

Medlemsfartøyet STORD 1 fikk hederlig omtale – Special mentions – på Europa Nostras europeiske kongress i sommer. Europa Nostra er en europeisk organisasjon som blant annet jobber for å skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt kulturarv, gjennomføre aksjoner når kulturarv er truet, samt belønne innsats for bevaring av kulturarv. Når det gjelder sistnevnte gis priser og hederlig […]

Fortsett å lese ·
Atløy_Fjordsteam_Florø_2015_(161517)

Ny høringsrunde vedrørende forskrift om utslipp i verdensarvfjordene

Sjøfartsdirektoratet har på ny sendt ut høring angående reguleringer om utslipp til luft og sjø i de norske verdensarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden for fartøy i chartertrafikk. Etter forrige høringsrunde har Sjøfartsdirektoratet gjort endringer i forslaget sitt og det er disse endringene som nå er sendt ut på høring. Endringene gjelder blant annet begrensninger i […]

Fortsett å lese ·
SKOGØY

Innkalling til Fartøyvernets ABC 2018

Norsk Forening for Fartøyvern arrangerer hvert år konferansen Fartøyvernets ABC. Konferansen er ment som et kurs for nye medlemmer i fartøyvernet – eller for dem som trenger en oppfriskning –  og skal være en praktiske veiledning for restaurering av verneverdige fartøy. I år tar vi opp organisering, antikvariske prinsipper, historisk teknisk dokumentasjon, sikring, vedlikehold, bestillerkompetanse, […]

Fortsett å lese ·
Bilde hederspris ANNA ROGDE

ANNA ROGDE kåret til årets fartøy på årsmøtet 2018

Norsk Forening for Fartøyvern vil gjerne rette oppmerksomheten mot fartøy som har gjort en særdeles innsats det siste året. Vi har derfor opprettet hedersprisen «Årets fartøy». Prisen gir heder og ære til et medlemsfartøy for særdeles godt arbeid og som et fremragende eksempel på norsk fartøyvern. For 2018 – og som første mottaker – valgte […]

Fortsett å lese ·
logo Riksantikvaren

Riksantikvarens søknadsportal har nå åpnet

Riksantikvarens søknadsportal for fartøyvern har nå åpnet. Søknadsfristen er innen utgangen av 15. november 2018. Søknadsfristen har blitt utsatt siden søknadsportalen ikke åpnet før nå. Etter denne fristen vil det ikke lenger være mulig å søke om tilskudd for statsbudsjettet 2019. Søknadsportalen gjelder kun for fartøy foreløpig, så vi kan gjøre som før – send inn […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt