Forfatterarkiv | Kari Anne Flaa

Bilde av fartøyet BJOREN

Kulturmiljømeldingen

Klima- og miljødepartementet iverksatte i 2014 en revisjon av nasjonale mål innenfor samtlige av departementets resultatområder. Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I foreliggende Kulturmiljømelding presenteres tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Meldingen som kom 20. […]

Fortsett å lese ·
Bilde av GRANVIN og ATLØY

Foreningens politiske arbeid under koronapandemien

Norsk Forening for Fartøyvern har fra første stund jobbet interessepolitisk opp mot politikere, departement og andre vedrørende de store tapene av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Vi har lobbet opp mot regjeringen, politisk ledelse i ulike departement, reiseliv og andre. Norsk Forening for Fartøyvern foreslo følgende krisepakkeløsning:1) Kompensasjon for tapte driftsinntekter for vernede og […]

Fortsett å lese ·
Bilde av rutebåten HVALER fra 1892

Årsmøte 2020

Styret skal ta en beslutning om avholding av årsmøtet 2020 på sitt neste styremøte 26. juni. Det er mye usikkerhet når det gjelder koronapandemien og hva som lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte når det gjelder smitteverntiltak. Skal årsmøtet avholdes digitalt i skyen, ved personlig oppmøte i Fredrikstad eller skal årsmøtet utsettes? Uansett er […]

Fortsett å lese ·
Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Mange av foreningens medlemsfartøy vil kunne lide store tap på grunn av tapte inntekter under koronapandemien. For noen er alt av bestillinger for sesongen 2020 kansellert. Regjeringen jobber med ulike tiltak for å hjelpe alle i denne akutte situasjonen som har oppstått. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det nå foreslått en kompensasjon for frivillig […]

Fortsett å lese ·
veteranbuss på vei ut av ferga SKÅNEVIK

Veileding til arrangementer og seilaser

Norsk Forening for Fartøyvern har fått mange henvendelser angående hvordan fartøyene skal håndtere seilaser fremover under koronapandemien. Vi har derfor litt samlet info om dette i dokumentet under. Husk at rådene kan endre seg, dokumentet gjelder per mai 2020. Noen velger også å risikovurdere arrangementet. Vi har derfor lagt ved et eksempel på dette fra […]

Fortsett å lese ·
Bilde av fiskefartøyet HINDHOLMEN

Møre og Romsdal blar opp 500.000 til fartøyvernet

Møre og Romsdal blar opp 500.000 til fartøyvernet for å dempe koronakrisen. Alt i alt legger de 22 millioner i potten til tiltakspakke for kulturfeltet. 10 millioner skal gå til å kompensere for inntektstap, mens 12 millioner skal gå til digital formidling av kunst og kultur. Ordningen har som mål å sikre inntekt og å […]

Fortsett å lese ·
Kontantstøtteordning for frivilligheten på trappene

Kontantstøtteordning for frivilligheten på trappene

Norsk Forening for Fartøyvern har tidligere skrevet om kompensasjonsordninger for aktører innen kultur og næringsliv som får bortfall av inntekter unner koronapandemien. Nå kan vi fortelle at det også jobbes med en kontantstøtteordning for frivillige organisasjoner. Stortinget har bedt Regjeringen jobbe med en ordning for virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke erverv til […]

Fortsett å lese ·
Bilde av frivillige på OSTER

Momskompensasjon for 2019

Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms etter søknad. Dette kan være lønnsomt og er en enkel byråkratisk ordning. Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet søknad. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om […]

Fortsett å lese ·
2018-MS-Sunnhordland-i-Haugesund-under-Forbundet-Kystens-landsstevne.-Foto-Harald-Sætre-1

Tapte driftsinntekter under koronapandemien

Norsk Forening for Fartøyvern har sendt brev til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og Regjeringen vedrørende store tap av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Foreningen er svært bekymret for den verneverdige flåten i denne krisen og har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsfartøy om hvilke tap koronautbruddet medfører. Undersøkelsen er besvart av ca. 2/3 […]

Fortsett å lese ·
Hvordan kan fylkene følge opp mål for fartøyvernet?

Hvordan kan fylkene følge opp mål for fartøyvernet?

9. mars leverte Freddy André Øvstegård (SV) inn følgende skriftlige spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre fylkeskommunene tilstrekkelig ressursgrunnlag og kompetanse for å følge opp målene for kulturminner og fartøyvern? Spørsmålet kom etter initiativ fra tidligere styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern Tron Wigeland Nilsen […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt