Forfatterarkiv | Hanne Huseklepp

Leif Kvalvik er ein av dei som har bidrege mykje på "Atløy". (Foto: Dag Frøyen)

MS «Atløy» sin fremtid engasjerer

Flere innlegg rundt fremtidig drift av MS «Atløy» har fått mye oppmerksomhet i pressen på Vestlandet. Dette viser at disse flotte, flytende kulturminnene engasjerer. Vi sakser fra siste innlegg i saken, hentet fra Firdaposten den 18.august, der Sjøfartsdirektoratets rolle for fremtidens fartøyvern blir behørig kommentert. Arve Olav Solbakken intervjuer Sander Ødelien, styreleder i «Atløy»

Fortsett å lese ·
Veteranbåtlaget Atløy overtok MS «Solundir» i mai 2015, og gav den namnet «Gamle Solundir».

MS «Solundir» under restaurering

– Med midlar frå Riksantikvaren er den tidlegare snøggbåten kjend under namnet MS «Soundir» henta heim til fjordfylket for restaurering. Båten gjekk i si tid i rute mellom Solund og Bergen inntil den vart ein del av Nordfjordruta. Seinare gjekk den fleire år i turistrute i Trondheimsfjorden, før den etter kvart vart liggande i opplag. Verna […]

Fortsett å lese ·
Erik Småland hjå Riksantikvaren hadde helst sett at Sogn og Fjordane støtta fartøyvernarane i fylket, slik han har sett at Hordaland gjer.

Går glipp av gyllen veteranbåtstøtte

Det er i dag kunnskap om at bevaring av kulturminner skaper konkret merverdi i sine omgivelser. Det bygger identitet, skaper særpreg og gir positive ringvirkninger for næringslivet. Med bekymring leser vi på NRK.no at Sogn og Fjordane kutter ned på støtten til fartøyvernet. Vi gjengir artikkelen skrevet av journalist Mattias Rolighed Bergset:

Fortsett å lese ·
Southern Actor

Åpen dag på Southern Actor lørdag 13. august

Lørdag inviterer Hvalfangstmuseet og mannskapet alle om bord i den gamle hvalbåten Southern Actor som ligger ved brygga i Sandejord. I Vestfold er det mange tusen innbyggere som har familie med tilknytning til hvalfangsten. Om bord i hvalbåten blir historien levende i møtet med båt og mannskap. Noen av disse vil bli intervjuet under arrangementet. […]

Fortsett å lese ·
Havnedager i Haugesund Foto: Kjell Bua

Havnedager med sjøhusfokus og veteranfartøy i konvoi

De gamle sjøhusmiljøene som fantes langs Smedasundet er tema for årets Havnedager i Haugesund. Havnedagene starter med veteranfartøy som seiler i konvoi gjennom Smedasundet torsdag i neste uke. Listen over fartøy som skal være med, er ikke helt klar, men klikker du her har du en foreløpig oversikt på deltakere. Både plassering og historiene til disse […]

Fortsett å lese ·
Skibladner_Beate_2007_hires-300x220

Skibladner er viktig for regionen

  Fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Birger Salvesen (KrF) har lagt ut et innlegg om DS «Skibladner» på sin blogg, som er gjengitt i Romerikes Blad den 9. august. Det er flott for fartøyvernet at en sentral politiker på denne måten ser og formidler betydningen av et fartøy i fortid, nåtid og fremtid. Slikt ønsker vi fartøyvernere mer av over […]

Fortsett å lese ·
Øyvin Konglevoll har full kontroll med fortøyningene. Foto: Harald Sætre

Bekymring for fremtidens fartøyvern

I sommer hadde fartøyvernet gleden av å få statsminister Erna Solberg på besøk ved Dåfjorden Slipp. Der fikk hun omvisning av Steinar Andersen, blant annet ombord i MS «Granvin», som ligger inne til omfattende reparasjon og vedlikehold. I stedlig intervju med media, understreket statsministeren viktigheten av fartøyvern og dets betydning for kulturhistorie, håndverk, fag og […]

Fortsett å lese ·
Ketil Solvik Olsen

Samferdselsministeren om sin tur langs kysten

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen reiste med mange forskjellige fartøy langs vår langstrakte kyst i sommer. Dette viser et fokus på sjø som fraktvei både for folk, fe og gods. Fartøyvernet er en del av dette bildet. Vi har hentet ministerens brev fra departementets hjemmeside: «I åtte dager i juni flyttet jeg kontoret til sjøs. Målet […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt