Årsmøte 2014

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 10.– 12. oktober 2014

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE HER

Sted: Thon Hotel Sandven. Kaien 28, 5600 Norheimsund., se hotellets hjemmesider: http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/norheimsund/thon-hotel-sandven/

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med en årsmøtedelegat og kan i tillegg sende observatører.

Påmelding: Årsmøtedelegater og observatører melder seg på via nettskjema her.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen onsdag 24. september 2014. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen.

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 1000,- og skal være betalt før ankomst til årsmøtet. Faktura blir tilsendt. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøteprogrammet.

Reiseutgifter for årsmøtedelegater: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet på billigst mulig måte. Reisestøtten utbetales for rimeligste reisemåte. NB! NB! Ordningen med refusjon av reiseutgifter har økt kraftig. For å opprettholde ordningen slik at kostnadene for delegatene blir like uansett hvor i landet årsmøtet avholdes, må alle planlegge reisen godt slik at reiseutgiftene holdes nede. Drosjeregninger refunderes kun unntaksvis. Reiseutgifter som overstiger kr 900,- blir refundert etter årsmøtet forutsatt at vedlagte reiseskjema og originalbilagene sendes Norsk Forening for Fartøyvern umiddelbart etter årsmøtet (siden det er foreningen som tilbakebetaler utgifter er det sekretariatet som skal ha originale bilag). Last ned reiseregningsjema her.

Årsmøtepapirer: Årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøte. De blir også gjort tilgjengelig for nedlesting på denne siden fra 5. september.

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter.

Observatører: Medlemsfartøyene kan i tillegg til årsmøtedelegat, sende observatører. Deltageravgiften for observatører er kr 3500, – og skal være betalt før ankomst til årsmøtet. Reiseutgifter for observatører refunderes ikke.

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 201 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet.

I båt: Om noen medlemsfartøy ønsker å komme til Norheimsund i eget medlemsfartøy er det mulig. Meld fra til morten.hesthammer@fartoyvern.no om det er ønskelig.

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 414 28 696 eller 922 32 792.

Styret oppfordrer alle medlemmer om å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til Norheimsund!

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Fartøyvern

Styret

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt