Tester ut aktiviteter

Start:28.01.2014 kl 10:00
Slutt:28.01.2014 kl 13:00
Sted:Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo
Kontakt:Hedda Lombardo
Tlf:922 11 513
Nettsted:nytt-nettsted.no

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern er i gang.

Foreningen er i vekst og 12 nye fartøyer har søkt om medlemskap. Blant søkerne er den tidligere redningskøyta ”Sandefjord”, med sterk historisk tilknytning til byen som gav den navnet. Også DS ”Kysten” av Tønsberg, det flytende kulturminnet som nå restaureres på dugnad og skal bevares som museumsfartøy og drive formidling av maritim historie, har søkt medlemskap.

Foruten årsmøtesaker blir det lørdag seminar der riksantikvar Jørn Holme kommer for å snakke om status for fartøyvernet i Norge. Her håper vi at han kan informere om den kommende regjeringens føringer for kulturminnevernet. I tillegg skal Kristin Bolgård fra Kulturrådet vise hvordan fortellinger og historier skapes.

Helgen avsluttes søndag med besøk på Hvalfangstmuseet og omvisning på medlemsfartøyet ”Southern Actor”.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt