Utvidet kompensasjon for frivillig sektor

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, kiosksalg, basarer samt utleie av organisasjonseide bygg og anlegg inkludert utleie av fartøy. Krisepakken gjelder for inntektstap i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søknadsfrist er 15. september.

Merk at man må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke. Les mer om ordningen og søknadsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesisder

Det er også gledelig at regjeringen i dag melder at ordningen utvides ytterligere utover høsten. Dette betyr at organisasjoner etterhvert vil kunne søke om opptil 70 prosent kompensasjon også for inntektstap etter 1. september og fram til 1. november. Dette er svært gledelig, selv om det nok først og fremst er før 1. september hvor fartøyene har sitt inntektstap. Mer informasjon om siste utvidelse kommer etterhvert når søknadsskjema ligger klart. Men husk først å søke før 15. september for inntektstap i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Bildet av fjordabåten STORD
Stord I under Fjordsteam i 2017
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt