Kompensasjon for frivillig sektor

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det som nevnt tidligere foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, kiosksalg og annet under arrangementer. Dette er en utvidelse av arrangementstøtten som ble lagt fram tidligere i år. Foreningen har jobbet for at utleie av bygg og anlegg også må gjelde utleie av fartøy og har nå fått bekreftet at det vil det gjøre. Det er svært gledelig at jobben vi har gjort med å få kompensasjon for fartøyene har nådd fram.

Merk at man må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke. Informasjon om ordningen og søknadsfrister vil komme i løpet av juli på hjemmesiden til Kulturrådet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Bildet av fjordabåten STORD
Stord I under Fjordsteam i 2017
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt