Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det som nevnt tidligere foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, kiosksalg og annet under arrangementer. Dette er en utvidelse av arrangementstøtten som ble lagt fram tidligere i år. Foreningen jobber for at utleie av bygg og anlegg også må gjelde utleie av fartøy og følger opp dette arbeidet tett politisk. Saken er nå til behandling i Stortinget og det er ventet at arbeidet med en forskrift vil skje neste uke. Vi kommer tilbake med flere opplysninger. Merk at man må være registrert i frivillighetsregisteret for å søke. Informasjon om ordningen og søknadsfrister vil etterhvert også komme på hjemmesiden til Kulturrådet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Når det gjelder krisepakkeløsninger til reiselivet er dette også på trappene. Det er satt av 250 millioner kroner til en vedlikeholdsordning som Innovasjon Norge skal holde i. Denne skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker, som har opplevd et stort omsetningsfall, har midler til å finansiere nødvendig vedlikeholdsarbeid. Inntektene til sesongbedrifter kommer i løpet av en kort periode, men de skal brukes til å dekke kostnader gjennom hele året. Sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har lovpålagt vedlikeholdskrav som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet, står det i omtalen av den kommende ordningen. Her mener vi at fartøy i reiselivsbransjen kommer innenfor denne ordningen. Vi holder dere orientert.

Norsk Forening for Fartøyvern har også kommet med flere innspill til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens forslag har mange gode tiltak, men det ser ut til at et av de mest treffsikre, å satse på kulturminnevern, har blitt utelatt. Vi har blant annet pekt på at fartøyvernprosjekter venter i kø og kan raskt settes i gang, de gir gode økonomiske ringvirkninger utover prosjektet selv som at arbeidsplasser i distriktene opprettholdes og at materialene produseres og handles lokalt. For å stimulere norsk økonomi og skape arbeidsplasser samtidig som man reduserer tap av viktige kulturminner foreslår vi en økning på statsbudsjettets kap. 1429 post 74 Fartøyvern og kap. 1432 post 50 Norsk Kulturminnefond.

Bildet av fjordabåten STORD
Stord I under Fjordsteam i 2017
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt