Områderegulering for Akersneset

Plan- og bygningsetaten og Oslo havn har begynt prosessen med områderegulering for Vippetangen og Akersneset. Norsk Forening for Fartøyvern har sendt innspill til planarbeidet og bedt om at området utvikles i tråd med nasjonal verneplan for fartøy, at området utvikles som maritimt kulturmiljø og rekreasjonsområde, samt at man må støtte opp om frivilligheten som tar vare på vår maritime kulturarv.

Straks planforslaget for Akersneset er klart vil det legges ut til offentlig ettersyn. Både offentlige og private aktører, samt privatpersoner vil kunne komme med uttalelser til planforslaget. Foreløpig er det altså selve planarbeidet vi har sendt innspill til, se dokumentet under. 

Innspill til områderegulering av Akersneset

Foto av fartøyene BØRØYSUND, STYRBJØRN og ALTA langs Akershuskaia
BØRØYSUND, STYRBJØRN og ALTA langs Akershuskaia
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt