Kulturmiljømeldingen

Klima- og miljødepartementet iverksatte i 2014 en revisjon av nasjonale mål innenfor samtlige av departementets resultatområder. Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I foreliggende Kulturmiljømelding presenteres tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Meldingen som kom 20. april kan leses i sin helhet her.

Under arbeidet med Kulturmiljømeldingen sendte Norsk Forening for Fartøyvern inn flere innspill, disse finner du i dokumentet under. Alt i alt er det mye bra politikk på vårt felt i Kulturmiljømeldingen, spesielt når det gjelder frivillighet, lokalmiljø, håndverk og organisasjonene. Her har de lyttet til våre og andres innspill på området.

Vi savner derimot en ny nasjonal verneplan for fartøy med klare mål og tiltak. Dette har vi også spilt inn flere ganger, senest på den muntlige høringen for Kulturmiljømeldingen hos Familie- og kulturkomiteen 13. mai. Vi påpekte nødvendigheten med en overordnet plan som kan gi hele fartøyvernet en felles retning med tydelige mål som forplikter. Norsk Forening for Fartøyvern har derfor bedt Stortinget om at en nasjonal verneplan for fartøy blir utarbeidet i samarbeid med det frivillige fartøyvernet. Samtidig må det tilføres ressurser til regionene slik at de kan utføre oppgavene som verneplanen setter.

Innspill til den foreliggende Kulturmiljømeldingen under arbeidet med denne i 2018 og 2019 (som den gang ble kalt Kulturminnemelding)

Innspill til Kulturmiljømeldingen i den muntlige høringen i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 13. mai 2020

Bilde av fartøyet BJOREN
BJOREN
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt