Foreningens politiske arbeid under koronapandemien

Norsk Forening for Fartøyvern har fra første stund jobbet interessepolitisk opp mot politikere, departement og andre vedrørende de store tapene av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Vi har lobbet opp mot regjeringen, politisk ledelse i ulike departement, reiseliv og andre.

Norsk Forening for Fartøyvern foreslo følgende krisepakkeløsning:
1) Kompensasjon for tapte driftsinntekter for vernede og fredete fartøy i drift.
2) Økning på statsbudsjettet kap. 1429 post 74 Fartøyvern for istandsetting og vedlikehold.
3) Reduksjon/spesialordning for lovpålagte kostnader fra sjøfartsmyndighetene til sertifisering av vernede og fredete fartøy.
4) Ekstra bevilgninger til vernede og fredete fartøy i drift for å gjennomføre smitteverntiltak.
5) Tiltak for å få fartøyene i drift så snart det er helsemessig forsvarlig.

Vi er i dialog med ulike instanser og fikk senest 12. mai brev fra Klima- og miljødepartementet hvor de takker for vår informasjon om fartøyvernets situasjon i Norge og vårt forslag til krisepakkeløsning. De tar med seg innspillene videre og videresender til andre departement. Kulturdepartementet vil være ansvarlig for å følge opp punktet hvor vi ber om kompensasjon for tapte driftsinntekter og tiltak for å få fartøyene i drift så snart det er helsemesig forsvarlig. Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp reduksjon av kostnader i forbindelse med sertifisering. Økning på statsbusjettet post 74 for i standsetting og vedlikehold, vil bli tatt med i den såkalte fase 3 – tiltak for gjennoppbygging/komme tilbake til arbeid og aktivitet.

Så godt som alle sektorer og næringer rammes av virusutbruddet, skriver Klima- og miljødepartementet videre til oss. I tiltakene fra regjeringen har hovedmålet vært å treffe bredt fram til nå. Etterhvert som de får mer kunnskap om situasjonen og tilbakemeldinger om hvordan tiltakene treffer, vil de kunne justere og eventuelt vurdere nye tiltak, forklarer de.

Norsk Forening for Fartøyvern følger opp dette arbeidet videre og vil passe på at politikere, regjering, departement og andre vil få den informasjonen de trenger for å sikre fartøyvernet fremover.

Bilde av GRANVIN og ATLØY
GRANVIN og ATLØY. Illustrasjonsfoto av Harald Sætre.
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt