Årsmøte 2020 – usikkerhet rundt gjennomføringsform

Det er mye usikkerhet når det gjelder koronapandemien og hva som lar seg gjennomføre i oktober på en forsvarlig måte når det gjelder smitteverntiltak. Skal årsmøtet avholdes digitalt i skyen eller ved personlig oppmøte? Dette er noe vi ikke kan avgjøre per dags dato, da pandemisituasjonen til høsten er uavklart.

Sikkert er at det blir et årsmøte i forbindelse med helgen 16.-18. oktober, usikkert er derimot om årsmøtet avholdes ved et fysisk arrangement eller ved et digitalt arrangement, samt hvor mange dager årsmøtet vil gå over.

I følge Folkehelseinstituttet vil det kunne komme nye smittebølger, og endringer, restriksjoner og pålegg fra myndighetene for å forebygge smitte vil kunne komme på kort varsel. Den store usikkerheten rundt situasjonen gjør at vi må vurdere situasjonen når tidspunktet nærmer seg og ta stilling til hvordan årsmøte blir gjennomført.

Vi vil informere dere nærmere så fort vi har tatt en beslutning.

På valg i år er:
Leder: Arne H. Andreassen FAXSEN
Nestleder: Sverre M. Kallevik SKOGØY
Styremedlem: Per Inge Høiberg HELGØYA
Styremedlem: Alexander Ytteborg AMMONIA
Varamedlem: Torstein Halvorsen BOY LESLIE

Valgkomiteen for 2020 består av:
Viggo Nonås, VESTGAR, tlf: 901 55 067, vnonaas@online.no
Georg Jensen, MJØSFÆRGEN, tlf: 415 84 597, geojense@online.no
Kjetil Skogdalen, ENGEBRET SOOT, tlf 951 26 051, kjetil.skogdalen@online.no

Forslag til personer til styreverv skulle ha vært sendt valgkomiteen innen 1. juni, men ta kontakt med dem hvis dere har kandidater nå på overtid, så kan det hende de kommer med i utvelgelseprosessen.

Bilde av rutebåten HVALER fra 1892
HVALER
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt