Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Mange av foreningens medlemsfartøy vil kunne lide store tap på grunn av tapte inntekter under koronapandemien. For noen er alt av bestillinger for sesongen 2020 kansellert. Regjeringen jobber med ulike tiltak for å hjelpe alle i denne akutte situasjonen som har oppstått.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det nå foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, kiosksalg og annet under arrangementer. Dette er en utvidelse av arrangementstøtten som ble lagt fram tidligere i år som gjaldt fra 5. mars til 30. april. De som søker om denne kompensasjonen må være registrert i frivillighets registeret.

Regjeringen foreslår at den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft og gjelde for hele perioden det har vært arrangementsforbud fra 12. mars til 15. juni 2020. Videre ønsker Regjeringen å styrke med mer midler, slik at samlet tilskudd til idrett og frivillig sektor vil være på over én milliard kroner. Du kan lese mer om den foreslåtte ordningen hos Regjeringen. Informasjon om søknadsfrister vil etterhvert komme på hjemmesiden til Kulturrådet

Ordningen i revidert nasjonalbudsjett skal vedtaes 19. juni og vil bli behandlet i Stortinget i begynnelsen av juni. Deretter vil det komme en forskrift for ordningen. Norsk Forening for Fartøyvern jobber for at inntektstap for avlyste seilaser i fartøyvernet skal komme inn under ordningen under utleie av organisasjonseide bygg og anlegg. Vi kommer tilbake med mer info.

Illustrasjonsfoto: Harald Sætre

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt