Kontantstøtteordning for frivilligheten på trappene

Norsk Forening for Fartøyvern har tidligere skrevet om kompensasjonsordninger for aktører innen kultur og næringsliv som får bortfall av inntekter unner koronapandemien. Nå kan vi fortelle at det også jobbes med en kontantstøtteordning for frivillige organisasjoner. Stortinget har bedt Regjeringen jobbe med en ordning for virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke erverv til formål. Mange innen kultur og frivillighet har ikke erverv som formål, er ikke skattepliktige, men har store inntektstap samtidig som de har store faste uunngåelige kostnader. Både Frivillighet Norge og Virke følger opp og ber om en kompensasjonsordning for dette feltet senest 12. mai.

Norsk Forening for Fartøyvern har sendt henvendelser til politikere i Klima- og miljødepartementet om mulige krisepakkeløsninger for fartøyvernet. Nå følger vi opp med flere brev hvor vi påpeker at mange av våre medlemsfartøy ikke passer inn i ordningene som allerede er opprettet. Vi viser til at kontantstøtteordningen for næringslivet ikke gjelder for frivillige organisasjoner, samt at kompensasjonsordningen som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet kun gjelder for egne arrangement. Det betyr at våre fartøy som blir innleid til andres arrangement som Arendalsuka, Oljemessa, leirskole, bryllup, firmaturer og i turistnæringen ikke får kompensasjon.

Våre medlemsfartøy lider store inntektstap fordi de ikke kan seile og drifte som normalt, samtidig som de har uunngåelige faste kostnader. En undersøkelse gjort i mars 2020 viser et estimert tap på 97 millioner kroner hvis våre medlemsfartøy ikke får seilt sommersesongen 2020. Driften av fartøyene er for det meste sesongbetont med størst belegg mai – september og fartøyene melder at alt av bestillinger framover er kansellert. De største kostnadene er sertifisering, klassing og sikkerhet etter pålegg fra myndighetene, samt vedlikehold, forsikring, havneleie og strøm. Fartøyene har lite oppspart egenkapital og melder at de ikke klarer en sesong uten inntjening. Dette er svært alvorlig situasjon for mange.

Norsk Forening for Fartøyvern foreslår derfor en kompensasjon for tapte driftsinntekter for verneverdige og fredete fartøy i drift, en økning på statsbudsjettet kap. 1429 post 74 Fartøyvern for istandsetting og vedlikehold, en reduksjon/spesialordning for lovpålagte kostnader fra sjøfartsmyndighetene til sertifisering av verneverdige og fredete fartøy, ekstra bevilgninger til verneverdige og fredete fartøy i drift for å gjennomføre smitteverntiltak og tiltak for å få fartøyene i drift så snart det er helsemessig forsvarlig.

For våre medlemsfartøy går inntjeningen tilbake til fartøyet der formålet med fartøyet er å ta vare på vår felles maritime kulturarv. Fartøyene driftes på frivillig basis med minimale lønnskostnader. De frivillige gjør dette for at samfunnet skal oppleve og ta del i et kulturminne, få kjennskap til sin egen historie, ta vare på tradisjonelt sjømannskap og tradisjonelle håndverksteknikker. For at ikke våre flytende kulturminner skal gå tapt og for at det frivillige engasjementet ikke skal forsvinne, må gode løsninger på plass. Norsk Forening for Fartøyvern følger opp dette arbeidet videre.

Illustrasjonsfoto av Harald Sætre
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt