Tapte driftsinntekter under koronapandemien

Norsk Forening for Fartøyvern har sendt brev til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og Regjeringen vedrørende store tap av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Foreningen er svært bekymret for den verneverdige flåten i denne krisen og har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsfartøy om hvilke tap koronautbruddet medfører. Undersøkelsen er besvart av ca. 2/3 av medlemmene som estimerer et tap på 63 millioner kroner dersom pandemien tvinger dem ute av drift. Cirka 1/3 av de som har svart på undersøkelsen er ikke i drift eller ønsker ikke å oppgi tap. Basert på disse tallene kan vi estimere et tap på 97 millioner for den verneverdige medlemsflåten.

Artikkelen fortsetter under bildet

Illustrasjonsfoto av Harald Sætre

Dersom restriksjoner vedrørende korona er kortvarig og samfunnet går som normalt fra 1. juni, vil de vernede fartøyene ha et tap på 27 millioner. Skulle derimot seilesesongen bli utsatt til 1. august vil tapet bli rundt 65 millioner. Blir det ikke drift i det hele tatt kommer tallet som nevnt opp i 97 millioner. Dette er dramatiske tall for frivilligheten som er bærebjelken i fartøyvernet i Norge.

Norsk Forening for Fartøyvern har oppfordret Regjeringen til at fartøyvernet inngår som en del av en krisepakkeløsning og foreslår to tiltak: 1) En kompensasjon for tapte driftsinntekter for vernede og fredet fartøy i drift. 2) En økning på statsbudsjettet kap. 1429 post 74 Fartøyvern for istandsetting og vedlikehold.

Ved å bevilge mer til istandsetting av fartøy vil man kunne bruke tiden fartøyene er ute av drift til forestående og nødvendige reparasjoner og vedlikehold. Samtidig vil ressursbruken føre til å opprettholde arbeidsplasser for håndverkere og verft. Dette er arbeid som er enklere å gjennomføre i tider med strenge smitteverntiltak.

Klima- og miljødepartementet takket for våre innspill og tar det med seg i arbeidet sitt fremover. Norsk Forening for Fartøyvern følger opp videre.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt