Vil du melde inn ditt fartøy?

Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak i 2021. Send gjerne inn søknad allerede nå, vi tar i mot fortløpende.

Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta vare på fartøyet som et kulturminne. Les våre vedtekter for å lære mer om blant annet vårt formål og om medlemskap i foreningen.

ARNAFJORD

Foreningen gir medlemssøkere en grundig vurdering basert på ulike opplysninger om fartøyet. Det er årsmøtet som behandler søknaden og avgjør opptak/ikke opptak av fartøyet basert på denne vurderingen og om eventuelt opptak er i samsvar med foreningens vedtekter.

Søknadsskjemaet og leseprogram kan lastes ned fra våre medlemssider. Har du spørsmål, ta kontakt.

Foreningens oppgave er å fremme bevaring av medlemsfartøyene etter antikvariske retningslinjer og ivareta de frivilliges interesser. Vi er bindeleddet mellom fartøyene og det offentlige, vi arrangerer konferanser og vi jobber for gode rammevilkår for våre frivillige. Vi håper du ønsker å bli en del av dette.

Velkommen som medlemssøker!

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt