Høring om skjerpede utslippsregler for kloakk

Sjøfartsdirektoratet sendte før jul ut på høring et forslag til endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget innebærer en skjerping av utslippsreglene for kloakk i norske farvann generelt, tidligere gjaldt de skjerpede kravene kun i verdensarvfjordene.

Norsk Forening for Fartøyvern har sendt inn høringsbesvarelse hvor vi ber om unntak for verneflåten fra de skjerpede kravene. Vi ser at verneflåten ofte glemmes i regelverk. Det vil igjen få alvorlige konsekvenser for sertifisering av verneflåten om det ikke tas hensyn til vår felles flytende kulturarv i lovverk og forskrifter. Det er også nedfelt i regjeringens politiske plattform under kulturminnevern at regjeringen vil styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverket. Vi forutsetter at regjeringens politiske mål følges opp og ber om unntak for verneflåten fra de foreslåtte skjerpede utslippsreglene for kloakk. Det enkleste for både Sjøfartsdirektoratet og fartøyeiere er å gi automatisk unntak for alle fartøy som er fredet eller vernet av Riksantikvaren. Dette vil være svært byråkratisparende og med på å ivareta verneflåten bedre enn at alle våre aktuelle medlemsfartøy må søke om dispensasjon.

Dette forslaget som nå er på høring betyr i praksis at hele verneflåten enten må ha kloakkrenseanlegg, oppmalings- og desinfiseringsanlegg eller at fartøyene må ha oppsamlingstanker for kloakk og levere kloakk til land. Dersom et fartøys installerte oppmalings- eller desinfiseringsanlegg eller fartsområde ikke gjør det mulig med utslipp i henhold til de foreslåtte kravene, må all kloakk eller kloakkslam leveres til land. Dette vil bli alt for krevende for verneflåten. En slik driftsrelatert ombygging vil fartøyene hverken få økonomisk støtte til eller få godkjennelse av Riksantikvaren til.

HESTMANDEN fra 1911

Les hele vår høringsbesvarelse:
Høringsbesvarelse – skjerpede utslippsregler for kloakk

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt