Oppdatering RVO-avgift

Vi skrev tidligere om at vi var blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav om medlemskap i RVO og medlemsavgift er ikke i særlig grad blitt sendt våre medlemsfartøy tidligere. Nå stiller saken seg litt annerledes, da RVO har begynt å sende krav om medlemskap til alle med skjenkebevilgning, som GAMLE HELGELAND og ROGALAND. For våre fartøy utgjør dette minstesatsen på 250 NOK. Det er ikke frivillig å være medlem. Avgiften har lovhjemmel i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3.

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i den spesielt utsatte næringen, opplyser RVO om. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold. Det pengene går til er å støtte arbeidet om å heve HMS-standarden i denne bransjen – som å bli kvitt sosial dumping – og er en felles innsats uavhengig om man har ansatte eller ikke. Det er aktiviteten det kommer an på, ikke ansatte.

Bilde av fartøyet GAMLE HELGELAND
GAMLE HELGELAND Foto: Helgelandscruise

Dette initiativet er positivt for alle i bransjen og en trygghet for arbeidstakere, men Norsk Forening for Fartøyvern reagerer på at også frivillige lag, stiftelser og foreninger som er basert på dugnadsarbeid også må betale for medlemskap. For våre fartøy er ikke avgiften høy, men dette kommer på toppen av alt annet som skal betales, og det frivillige fartøyvernet bidrar allerede med så mye samfunnsnyttig arbeid at vi ba Arbeids- og sosialdepartementet om å åpne for dispensasjon for våre medlemsfartøy. Vi synes det er urettferdig at frivilligheten sidestilles med hotell- og restaurantbransjen.

Nå har vi fått svar fra Arbeids- og sosialdepartementet. Dessverre åpner ikke departementet for at virksomheter som er omfattet av virkeområdet for den regionale verneombudsordningen unntas for avgift, heller ikke dersom det ikke er ansatte i virksomheten, men aktivitetene utføres av frivillige/på dugnadsbasis. Departementet har imidlertid merket seg våre synspunkter, men ønsker allikevel ikke å åpne for unntak for frivillig dugnadsarbeid.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt