Frivillig.no

av Nancy Herz, frivillig.no

Det er mange som har ulike kulturinteresser og som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats hvis de visste hvordan og hvor de kunne bidra. I ulike kulturvernorganisasjoner finnes det mange ulike oppgaver som løses ved hjelp av lokale ildsjeler. Men det er ikke alle som blir spurt om å bidra eller kjenner til hvor man kan ta kontakt. Noen har kanskje ikke tilstrekkelig nettverk for å bli inkludert og trenger en åpen invitasjon og en anledning til å ta kontakt.

3 kvinner ruller seil

Kanskje trenger dere nye folk i styret eller noen til å hjelpe til på arrangementer? Eller noen som vil lære bort håndverksteknikker, lokalhistorie eller kulturarv? Vi oppfordrer dere til å planlegge rekruttering av nye frivillige og aktive medlemmer for 2020, ved å bl.a. registrere organisasjonen på Frivillig.no og legge ut oppdrag for flere og nye folk. Det synligjør at dere er en organisasjon som er åpen for flere, og gir en litt lavere terskel for de som lurer på om de skal være med, eller som ikke visste om muligheten. Oppdragene kan inneholde oppgaver i planleggingsfasen, i forberedende aktiviteter og det kan være praktiske oppgaver for å få gjennomført arrangement eller aktiviteter.

Frivillig.no er det veldig stor pågang av folk som vil melde seg frivillig i januar. Det er mange som vil engasjere seg i en organisasjon som jobber for en sak de selv brenner for. Ved og planlegge oppdrag som dere vil legge ut før nyttår kan kulturvernorganisasjoner være blant de organisasjonene som rekrutterer mange nye i begynnelsen av 2020.

Gratis å bruke

Har dere plass til flere som har lyst til å bidra og være en del av det viktige arbeidet dere gjør? Frivillig.no er gratis å bruke, og det eneste kravet for å benytte seg av portalen er at organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret eller kvalifisere som en kulturfestival.

Her kan du lese mer om hvordan du registrerer din organisasjon på Frivillig.no: https://om.frivillig.no/registrere-organisasjon

Vanlige spørsmål:

«Vi vil bare ha medlemmer, hvordan får vi det med Frivillig.no?»
Hvorfor ikke invitere noen inn til å bidra først? La dem bli kjent med dere, finne ut hvem dere er og hva dere står for mens de bidrar og føler seg nyttige. Alle våre undersøkelser tilsier at hvis de trives så melder de seg inn.

Det er også mulig å krysse av for at man krever medlemskap på oppdraget på Frivillig.no, men vi anbefaler det ikke da dette hever terskelen inn i organisasjonen.

«Er det for hele landet da?»
Frivillig.no er et nasjonalt verktøy som fungerer som en lokal portal, du kan søke opp din kommune eller ditt fylke og få en god oversikt over organisasjoner lag og foreninger i lokalmiljøet.

Vi får stadig henvendelser fra folk som vil bli frivillige på mindre steder og kommuner, og som spør hvorfor det ikke er noen frivillige organisasjoner og tiltak i deres område som trenger folk. For Frivillig.no har besøkende fra hele landet.

«Vi har nok frivillige, må vi rekruttere?»
Supert, da har dere sikkert kapasitet til å ta inn noen nye, inkludere dem, lære de opp, og har lagt enda bedre grunnlag for fremtidig drift. Alle vil være med på vinnerlaget, det er i oppgangstider det er best å vokse! Husk også at selv om dere er nok til å fullføre oppgavene deres, så kan det godt hende det er flere som har lyst til å være med. Har dere plass til dem?

«Vi får inn nok frivillige gjennom venner og kjente, må vi bruke internett?»
Det er jo veldig hyggelig. Rekruttering gjennom sosiale nettverk til frivillige organisasjoner er det vanligste og mest effektive formen for rekruttering. Det er også en måte å sikre at organisasjonen forblir homogen og at de som er med ligner på hverandre. Ønsker dere å være inkluderende og mangfoldig? Har dere plass til ikke bare de dere trenger, men også de som trenger dere? 35% av de som melder seg gjennom Frivillig.no har ikke vært frivillige før. Mange mangler det nettverket som gjør at de blir invitert inn. Har dere plass til noen av dem?

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt