Fagseminaret «vern og vedlikehold»

Hvert år i forbindelse med Norsk Forening for Fartøyvern sitt årsmøte arrangeres det også et fagseminar. I år var tema vern og vedlikehold.

Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter startet dagen med å fortelle hvor viktig en vedlikeholdsplan er. Vedlikehold sikrer fartøyets levetid, kvalitet og verdi, det opprettholder sikkerheten og det opprettholder historiske verdier. En plan sikrer blant annet riktig vedlikehold til rett tid. Kristiansen gikk videre inn på hva en vedlikeholdsplan bør inneholde, hvordan få planen til å virke og hvordan starte på en vedlikeholdsplan.

Bilde av Morten Hesthammer
Morten Hesthammer

Deretter fortalte Morten Hesthammer, også fra Hardanger Fartøyvernsenter, om vedlikehold av tre. Sol og regn er treverkets verste fiender, men mye kan allikevel gjøres for å forebygge skader. Hesthammer kom også inn på ulik behandling av ulikt treverk.

Jon Helge Aas fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter informerte videre om vedlikehold og overflatebehandling av stål. Her er det viktig med forebygging og godt forarbeid. Tildekking, rengjøring, grunning, maling, påføring og etterbehandling ble gjennomgått av Aas, i tillegg til problemer som kan oppstå ved rustfeller og korrosjon.

Bilde av Sarah Sjøgren
Sarah Sjøgren

Etter lunsj fortalte Sarah Sjøgren om vedlikehold av rigg. Sjøgren forklarte hva man må se etter når man velger tauverk og wire. Man bør velge materiale på grunnlag av verdiprinsipper, bruk, forventninger og historisk perspektiv. Grunnarbeidet i riggen betyr mye for levetiden. Unngå unødvendig slitasje, pass på at de ulike delene passer sammen. Begynner fibrene å knekke, er det på tide å skifte tauet, kunne hun fortelle oss. Husk også taubeskyttelse og smøring av riggen, oppfordret Sjøgren til.

Nina Kjølsen Jernæs og Barbro Wedvik fra Norsk institutt for kulturminneforskning holdt fagseminarets siste innlegg som handlet om overflatebehandling og fargeanalyse. Skrap dere ned og tilbake i historien, rådet de til. Forsøk å finne spor på selve fartøyet. Selv tilsynelatende ødelagte elementer kan inneholde vesentlig historisk informasjon om tidligere overflatebehandling og fargevalg som er viktig for å kunne finne gode løsninger ved restaurering.

Bilde av Nina Kjølsen Jernæs og Barbro Wedvik
Barbro Wedvik og Nina Kjølsen Jernæs

Fargetrapp og fargeundersøkelser gir viktig underlagsmateriale og kunnskap om fargesetting, materialbruk, bygningsmessige endringer, dateringer, håndverksteknikker og stilhistorie, forklarte Wedvik og Kjølsen Jernæs.

Seminaret ble avsluttet med teknisk time som er medlemfartøyenes egen time for utveksling av erfaring og tips innen fartøyvern.

Vi takker Oslo Maritime Stiftelse for støtte til å holde dette fagseminaret. Faglig påfyll er svært viktig for våre medlemmer for å øke kompetansen i det frivillige fartøyvernet. Hele 110 påmeldte til årets fagseminar hadde vi – ny rekord!

Innlegg årsmøteseminar:

Program årsmøteseminar

Enkel vedlikeholdsplan, Åsmund Kristiansen, Hardanger Fartøyvernsenter
Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan
Vedlegg: Sjekkliste Sjøfartsdirektoratet

Vedlikehold av treverk, Morten Hesthammer, Hardanger Fartøyvernsenter

Vedlikehold av stål, Jon Helge Aas, Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter

Vedlikehold av rigg, Sarah Sjøgren, Hardanger Fartøyvernsenter

Fargeanalyse og verneprinsipper, Nina Kjølsen Jernæs og Barbro Wedvik, NIKU

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt