RVO-avgift

Vi er blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav om medlemskap i RVO og medlemsavgift er ikke i særlig grad blitt sendt våre medlemsfartøy tidligere så vidt vi vet. Nå stiller saken seg litt annerledes, da RVO har begynt å sende krav om medlemskap til alle med skjenkebevilgning, som GAMLE HELGELAND. For våre fartøy utgjør dette minstesatsen på 250 NOK. Det er ikke frivillig å være medlem. Avgiften har lovhjemmel i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3.

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i den spesielt utsatte næringen, opplyser RVO om. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold. Det viser det seg at også virksomheter uten ansatte er omfattet av ordningen, og våre fartøy som har skjenkebevilgning eller tilbyr overnatting må derfor betale medlemskapet, selv om aktiviteten ombord utføres på dugnad. Det pengene går til er å støtte arbeidet om å heve HMS-standarden i denne bransjen – som å bli kvitt sosial dumping – og er en felles innsats uavhengig om man har ansatte eller ikke. Det er aktiviteten det kommer an på, ikke ansatte.

Bilde av fartøyet GAMLE HELGELAND
GAMLE HELGELAND Foto: Helgelandscruise

Dette initiativet er positivt for alle i bransjen og en trygghet for arbeidstakere, men Norsk Forening for Fartøyvern reagerer på at også frivillige lag, stiftelser og foreninger som er basert på dugnadsarbeid også må betale for medlemskap. For våre fartøy er ikke avgiften høy, men dette kommer på toppen av alt annet som skal betales, og det frivillige fartøyvernet bidrar allerede med så mye samfunnsnyttig arbeid at vi nå ber Arbeids- og sosialdepartementet om å åpne for dispensasjon for våre medlemsfartøy. Vi synes det er urettferdig at frivilligheten sidestilles med hotell- og restaurantbransjen.

RVO har ikke anledning til å gi dispensasjon før departementet har vurdert vår forespørsel. Dette fordi gjeldende forskrift ikke har åpnet for dispensasjon. Skulle dere får et krav fra RVO om medlemskap er det allikevel mulighet til å klage skriftlig på dette til RVO, med begrunnelse for hvorfor man mener at man ikke kommer inn under virksomheter som skal betale denne avgiften. Dere finner mer info på RVO sine hjemmesider.

Dessverre ser det nå ut til at våre fartøy som klager får avslag på klagen sin av RVO. Man må derfor etter avvist klage betale avgiften som har lovhjemmel i gjeldende forskrift. Vi oppdaterer saken så fort vi hører noe fra Arbeids- og sosialdepartementet. Hvis vårt krav om å åpne for unntaksdispensasjon blir hørt, vil man etter hvert kunne søke om dette.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt