Høring statsbudsjettet 2020

Norsk Forening for Fartøyvern var på høring i Familie- og kulturkomiteen torsdag 24. oktober 2019. Dette er en årlig høring i forbindelse med statsbudsjettet. Regjeringen har ikke oppfylt sin egen regjeringserklæring, Granavold plattformen, som vil styrke norsk fartøyvern. I dag er det stort etterslep i fartøyvernet og viktige kulturminner står i fare for å gå tapt i påvente av midler. Fartøyvernenteret permitterer ansatte og kompetansen er i ferd med å forsvinne. Frivilligheten rundt fartøyvernet er i fare for å dø ut mens fartøyvernprosjekter står i kø. Foreningen ba om at Riksantikvarens post 74 fartøyvern økes til 100 millioner kroner i tråd med Nasjonal verneplan for fartøy, foreningens grunntilskudd blir flyttet tilbake til departementets budsjett, Kulturminnefondet økes til 150 millioner og momskompensasjonsordningen til frivillige arbeid økes mot full kompensasjon.

, ,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt