Sjursøya slipp stenges, men kampen fortsetter

Norsk Forening for Fartøyvern har tidligere skrevet om kampen for å beholde Sjursøya slipp i Oslo. I august 2019 var det ny runde med møter og forsøk på å få en løsning for å beholde slippen. Det er Kristian Qvigstad som har vært pådriver og tatt saken opp med både Bymiljøetaten og Klimaetaten i Oslo, Oslo Havn og Bystyret. Han inviterte 27. august til møte ombord på HELENA, en treskute bygget ved Moen Båtbyggeri i Risør i 1947. Tilstede var Oslo Havn, Havnestyret, Bymiljøetaten i Oslo, Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo, Forbundet KYSTEN, flere kommuner, turistnæringen og fartøyvernere.

Mange tilstede på møtet om Sjursøya slipp ombord på fartøyet HELENA
Stort oppmøte ombord på HELENA

Bakgrunnen for møtet var at Oslo Havn har stengt slippen på Sjursøya. Vi kjemper imot dette, for vi er helt avhengige av den for båtene våre, forteller Qvigstad. Samtidig ser vi at slipper legges ned langs hele kysten fordi tomtene de ligger på er så verdifulle. Hva skal vi gjøre hvis vi ikke har slipper å vedlikeholde fartøyene på? Resultatet blir en fattig kystkultur og en fjordby uten båter frykter Qvigstad.

Målet med møtet var at vi alle kunne lære noe om situasjonen, få innblikk i hvor alvorlig den er, ha dialog og sammen komme fram til veien videre. De frammøtte hadde håpet at slippen fortsatt kunne være operativ til eventuell ny løsning var på plass. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen måtte beklageligvis melde om at dette ikke er mulig. Det er sikkerhetsmessige årsaker til at slippen ble nedlagt – og også forblir nedlagt. Den var ikke lenger forsvarlig i drift og store uforholdsmessige oppgraderinger var nødvendige. I tillegg trenger Olso Havn lokasjonen til utvidet containerhavn, forteller Mathisen.

Heldigvis ser det ut til at ulike instanser nå ønsker å samarbeide om å få en ny løsning på plass i Oslofjorden. Dette er gledelig, men det vil allikevel gå for lang tid til et nytt tilbud er på plass. Kapasiteten på de få aktuelle slippene som er igjen er allerede sprengt. Mange fartøy står da i fare for å miste sine sertifikater. Båter må på land for bunnstoffing og sertifisering forklarer Qvigstad. Denne situasjonen er alvorlig også for fartøyvernet som er avhengig av sertifikater og vedlikehold av sine flytende kulturminner. Hvis slipper forsvinner, forsvinner også kunnskapen og miljøene forvitrer, ikke bare for våre båter, men for all framtid sier Qvigstad, og påpeker at Oslo Havn nok ikke har vært klar over hvor viktig slippen deres har vært. Qvigstad mener videre at det med enkle grep er fullt mulig å drive slippen på Sjursøya fram til ny løsning er på plass.

Møtet var første samling av interessentene som har fulgt saken det siste året. Det er nå kampen virkelig starter. Oslo skal ikke stå uten infrastruktur for vedlikehold av byens lokalbåter og ferger i fremtiden, avslutter Qvigstad.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt