Innkalling til årsmøte 2019

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 18.-20. oktober 2019

Sted: Dronningen Hotell (inngang Caledonien), Kristiansand. Adressen er Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand, ca. 100 meter fra fergeterminal, buss- og togstasjon. Hotellets hjemmesider finner du her.

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med en årsmøtedelegat og kan i tillegg sende observatører.

Påmelding: Gjøres for hvert medlem i skjema på lenken du finner her

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen onsdag 02.oktober 2019. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen.

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 2000,- og skal være betalt innen torsdag 03. Oktober 2019. Faktura kommer på e-post via tjenesten sendregning.no. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøteprogrammet.

Reiseutgifter blir ikke refundert: Ordningen med refusjon av reiseutgifter har hatt en kraftig øking de siste årene. Dette til tross for at reiser generelt har blitt billigere samt at årsmøtedelegater oppfordres til å bestille rimeligste reisemåte i god tid. I tillegg har det tatt en stor del av sekretariatets arbeidsmengde å behandle søknader om refusjon av reiseregninger. Foreningen har derfor sett seg nødt til å stoppe ordningen. I stedet vil årsmøtene bli holdt forskjellige deler av landet slik at kostnader for delegatene vil bli fordelt over tid.

Årsmøtepapirer: Årsmøtepapirer kan lastes ned elektronisk fra vår hjemmeside her. NB: Årsmøtepapirer vil ikke bli delt ut på årsmøtet, ta derfor med egen utskrift.

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter.

Observatører: Medlemsfartøyene kan, i tillegg til årsmøtedelegat, sende observatører. Deltageravgiften for observatører er kr 3400, – og skal være betalt innen 3.oktober 2019.

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 2019 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet.

Reise: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet.

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 969 42 508 eller 922 32 792.

Styret oppfordrer alle medlemmer om å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til Kristiansand!

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Fartøyvern

Styret

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt