Tilskudd til kadettstillinger nå også til D5

Bilde av person i riggen

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler ut tilskudd til opplæringsstillinger. Dette har blant annet gått til kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 og 3. Men D5 har man ikke fått støtte til hittil. ANNA ROGDE var et av våre medlemsfartøy som ønsket støtte til D5 for sine kadetter. Sammen med ANNA ROGDE tok derfor foreningen opp saken med SNMK for å høre om det var muligheter for også å kunne få støtte til D5. Dette ble tatt opp som egen sak på et styremøte hos SNMK 19. juni.

Det var derfor gledelig at det allerede i dag ble bekreftet at fra og med 20. juni endrer SNMK sine retningslinjer for å kunne gi støtte også til kadetter under opplæring til D5. Vi er svært glade for at dette nå er mulig for alle nye kadettstillinger.

Saken blir oppdatert når mer informasjon foreligger.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt