Tilskudd til fartøyvern

Bilde av fiskefartøyet FOLKVANG fra 1911
FOLKVANG. Foto: Astafjord Kystlag

Flere aktører gir årlige tilskudd til fartøyvernet. For 2019 har vi tidligere informert om Riksantikvarens tildeling på 63 millioner kroner. Fullstendig liste over hvilke fartøy dette gjelder kan dere finne i Riksantikvarens nyhetssak tilskudd til fartøy i 2019.

I tillegg kan vi opplyse om at Stiftelsen UNI på sitt styremøte i april også har gitt midler til ulike verneverdige fartøy. FOLKVANG, SVANEN, SKIBLADNER, ANNA ROGDE og RIMA I er blant disse. I februartildelingen var det SJØGUTT, BLOMØY og BOLGA som fikk innvilget prosjektmidler. Stiftelsen UNI gir generelt midler til prosjekter innen skadevern og miljøvern.

Vi vet også at det fordeles midler rundt om i Fylkeskommunene. I år fordeler Hordaland 2,7 millioner til vernede fartøy. 1,7 av disse går til sikring og istandsettelse, mens 1 million går til forvaltning og drift. Vi oppfordrer alle til å ha kontakt med både kommune og fylkeskommune, mange av dem har midler det kan søkes om. På våre nettsider er det også tips om steder man kan søke.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt