Momskompensasjon for 2018

Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms etter søknad. Dette kan være lønnsomt og er en enkel byråkratisk ordning. Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet søknad. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om dere er medlemmer av både Norsk Forening for Fartøyvern og Forbundet KYSTEN må dere velge kun et sentralledd å søke gjennom.

Nytt fra i år er at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Les mer om dette i saken vår om pliktig registrering for mottakere av momskompensasjon. Behandlingstid må påregnes i forbindelse med registreringen.

For å søke momskompensasjon må dere:

  • Registrere dere i Frivillighetsregisteret
  • Fyll ut skjemaet under
  • Legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning
  • Legge ved revisorrapport dersom søknadssummen er større enn 5 mill

Søknad med vedlegg sendes på e-post så snart som mulig og senest 1. august til: hl@norsk-fartoyvern.no

Hvis noen av foreningens medlemmer ønsker å søke momskompensasjon dokumentert modell kan dere ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet for å se om de oppfyller kriteriene. Dere søker da ikke gjennom foreningen, men på egen hånd.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i kriteriene for å søke momskompensasjon:
Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside

Skjema for å søke momskompensasjon

Denne flotte gjengen ombord på OSTER søker om momskompensasjon hvert år

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt