Kritisk for vikingskipene på Bygdøy

Pressemelding:

Vi har lenge vært kjent med at det står svært dårlig til med tilstanden til vikingskipene på Bygdøy i Oslo. Omfattende studier de siste årene av tilstanden til Gokstad- og Osebergskipet har konkludert med at det må settes inn tiltak umiddelbart for å unngå store skader eller i verste fall kollaps. Ledelsen ved museet mener et nytt museumsbygg må til for å ta vare på skipene på sikt.

Vi ser at det heller ikke i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av Regjeringen i dag er satt av midler til sikring av vikingskipene. Vi ber derfor Stortinget umiddelbart bevilge ekstra midler som øremerkes arbeidet med sikring av vikingskipene.

Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN vil nominere vikingskipene på Bygdøy til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» som koordineres av den pan-europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra.

Vikingskipene er ved siden av stavkirkene Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En kollaps av Vikingskipene fra Oseberg og Gokstad ville være et havari for norsk kulturminneforvaltning, og bli lagt merke til internasjonalt.

Med vennlig hilsen
Europa Nostra Norge, Erik Schultz, styreleder
Forbundet KYSTEN, Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver

Norsk Forening for Fartøyvern, Hedda Lombardo, generalsekretær
Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten, direktør
Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, generalsekretær
Norsk arkeologisk selskap, professor Frode Iversen, generalsekretær
Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Einar Chr. Ellingsen, styreleder
Norges kulturvernforbund, Toril Skjetne, generalsekretær

Kontaktpersoner:
Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN, tlf. 922 04 874
Erik Schultz, Europa Nostra Norge, tlf. 907 52 844


Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt