Slippen på Sjursøya – en oppdatering

Vi har tidligere skrevet om at Sjursøya slipp i Oslo står i fare for å legges ned – en slipp som tar store fartøy. Nedleggelse av slipper har tilsynelatende vært en nasjonal trend i flere år, dette går utover fartøyvernet. Vi må verne om de få vi har igjen. Kristian Qvigstad har tatt opp kampen når det gjelder Sjursøya og løftet saken politisk opp mot Byrådet og Havnestyret i Oslo. Havnestyret besluttet i november allikevel å stenge slippen på grunn av tekniske og miljømessige forhold. Men de retter samtidig kraftig kritikk av ledelsen i Oslo Havn fordi de ikke har informert dem om slippens tilstand tidligere. Havnestyret ønsker derfor at havnedirektøren
fremlegger ny sak om slippen før sommeren og om det skal etableres ny slipp. Ledelsen har gjennom en årrekke latt anlegget forfalle, uten at styret eller offentlige instanser har blitt informert om at Oslo Havn ikke planlegger med slipp i fremtiden, slik de forespeilet både oss og politikere for 10 år siden, forteller Qvigstad. 

Oslo Havn mener det finnes en rekke andre steder fjordbåtene kan tas på land. Dette medfører ikke riktighet, sier Qvigstad som er spent på om Oslo Havn har laget noe konsekvensutredning til sitt styre. Blant annet nevner han at Oslofergene frasier seg Ruters seiling på øyene fra 2022. Hva skal de da med slippen sin på Lindøya hvor fartøyene har vært vedlikeholdt? Hvor lenge vil den eksistere, spør Qvigstad, og hvor skal Ruters nye store Osloferger slippsettes? I tillegg blir Dokka i Horten utilgjengelig for oss alle fra september 2019 frem til vår 2020 fordi utbedringer må til. Det gir mange av oss store utfordringer.

Foto av skonnerten SVANEN fra 1916

Skonnerten SVANEN har vært en av brukerne av Sjursøya slipp. Foto: Norsk Maritimt Museum

Qvigstad har tatt saken opp med Bymiljøetaten og Klimaetaten i Oslo, samt fulgt opp Oslo Havn og Bystyret. Vi bør ha alle muligheter til å vinne kampen om bevaring av anlegget på Sjursøya, så lenge vi klarer å synliggjøre konsekvensene en nedleggelse vil få i all fremtid, mener han. Ikke bare i Oslo, men nasjonalt når det gjelder nedleggelse av slipper. Ønsker vi en kyst uten passasjerbåter for turister og befolkning? Saken bør også være av høyeste interesse for Riksantikvaren og alle som driver med verneverdige fartøy.  Hva skal vi med fartøyvern uten mulighet for vedlikehold? De slipper som er igjen i offentlig eie må bevares, for de private slippene blir lett bli solgt til utbyggere, fortsetter Qvigstad.

Qvigstad presenterte også sitt standpunkt i et innlegg han holdt for Oslo kommune hvor han påpeker at Oslo Kommune ikke kan la Oslo Havn legge ned slippen i Miljøhovedstadsåret 2019. Lokal infrastruktur for årlig vedlikehold av byens fartøy er det beste miljøtiltak. Frakt av byens 60-80 lokalbåter til utlandet for slippsetting og sertifisering en gang i året er ikke bærekraftig hverken miljømessig eller økonomisk, avslutter han. Norsk Forening for Fartøyvern støtter Qvigstads arbeid og er takknemlig for den viktige jobben han gjør med å bevare slippen på Sjursøya. Saken følges opp videre.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt