Resolusjon fra HINDHOLMEN

Etter landskonferansen med tema regionalisering av fartøyvernet ønsker HINDHOLMEN å få en felles norm for fartøyvernet i regionene for å stå sterkere opp mot myndighetene. Det er viktig å selge inn fartøyvernet på lokal- og regionkartet, forklarer Brit Aanning Aarseth, leder av stiftelsen ms Hindholmen. Det ble derfor bestemt på årsmøtet deres å lage en resolusjon som skal sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune, lokal presse og andre.

Bilde av fiskefartøyet Hindholmen fra 1916
HINDHOLMEN
Foto: Hardanger Fartøyvernsenter

I resolusjonen oppfordrer stiftelsen ms Hindholmen fylkeskommunen til å ta dem med som medspiller i oppbyggingen av fartøyvernforvaltningen, til å få samlet alle fartøyene som en stemme i regionen og til ny fartøyvernplan i fylkeskommunen. Aanning Aarseth oppfordrer flere fartøy til å lage resolusjoner og sende sine fylkespolitikere. Kompetanseoverføring til regionen, tilskudd til vedlikehold og ikke minst tilskudd til drift blir viktig for fartøyvernet fremover. Står vi samlet, har vi også større tyngde, avslutter Aanning Aarseth med.

Resolusjon fra stiftelsen ms Hindholmen

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt