Full stopp i restaureringen av FOLGEFONN har ført til permitteringer hos Bredalsholmen

Full stopp i restaureringen av FOLGEFONN I har ført til permitteringer av ansatte hos Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter, forteller Åsmund Kristiansen ved Hardanger Fartøyvernsenter. Hardanger Fartøyvernsenter er en avdeling ved Hardanger og Voss museum som eier den fredede bilfergen FOLGEFONN I (1938). Det er et problem at statlige midler til restaurering ofte ikke strekker til for å ferdigstille prosjekter som allerede er i gang. Dette fører til en uavklart situasjon for hvordan små og truede håndverksfag innen båt- og skipsbygging kan bli videreført. Bredalsholmen står nå i fare for å miste opparbeidet kompetanse på gamle skipsbyggerteknikker og FOLGEFONN I blir værende i dokka uten framdrift og tar opp plass for andre. To tredeler av håndverkerne ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter er permittert eller leid ut til andre fordi man mangler midler til å ferdigstille Folgefonn-prosjektet.

Regjeringen har i Granavolden-plattforma vedtatt å «styrke norsk fartøyvern» og «styrke arbeidet med håndverkets status og bevaring av håndverkstradisjoner». Likevel opplever vi nå nedbygging av spesialkompetanse på historiske håndverksteknikker knyttet til stålskipsbygging, fortviler Kristiansen.

Etter avtale med Riksantikvaren er fergen dokksatt ved Bredalsholmen, og i høst ble stålskroget sandblåst og tilstandsvurdert. Restaurering av skroget startet i januar, men ble avsluttet i mars da det viste seg at midlene ikke strakk til. Løsningen for å berge kompetansen er en ekstrabevilgning til Folgefonn-prosjektet på 6 millioner, mener Kristiansen. Men Riksantikvaren gjør det klart at det ikke finnes flere midler hos dem. Derfor blir FOLGEFONN I stående som flaskehals, slik mange andre fartøy også gjør som ikke fikk midler i 2019.

Bilde av bilferga FOLGEFONN I fra 1938 i dokka til Bredalsholmen
FOLGEFONN I

I statsbudsjettet er det satt av 63 millioner til fartøyvernprosjekter, ca. 25 % av det fartøyeierne søkte om for 2019. Det er svært positivt at det er stor aktivitet innen fartøyvern og kystkultur, men i Nasjonal verneplan fra 2010 anbefaler man 100 millioner for å dekke behovet. Dette betyr at det har eksistert et stort etterslep i fartøyvernet i flere år, det er derfor på høy tid med et løft for fartøyvernposten på statsbudsjettet, avslutter Kristiansen. For FOLGEFONN I og Bredalsholmen ser det foreløpig mørkt ut.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt