Årsmøte 2019

Årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern 2019 avholdes i Kristiansand 18. – 20. oktober. Vi har booket oss inn på Dronningen hotell og ser frem til en flott helg fylt med fartøyvern. Vi kan også i år i tillegg til årsmøtesakene friste med et rikholdig program som fagseminar med tema vedlikehold, åpen båt på BOY LESLIE og ekskursjon til Bredalsholmen og Bragdøya hvor vi får sett enda flere av medlemsfartøyene i foreningen.

Du kan nå melde deg på her, faktura blir sendt ut på e-post via tjenesten sendregning.no. Første person til mølla, vi har ikke ubegrenset med rom.

Pris for årsmøtedelegat er kr. 2000,- med overnatting og kroner 1000,- uten overnatting. Pris for observatør med overnatting er kr. 3400,- og kr. 1600,- uten overnatting.

Avgiften dekker årsmøte, årsmøteseminaret og ekskursjonen, samt noe å bite i ved ankomst fredag, et lite måltid fredag kveld, lunsj og festmiddag lørdag, lunsj søndag. Hvis du velger med overnatting dekker utgiften i tillegg hotellrom (enmannsrom) fra fredag til søndag og frokost lørdag og søndag. All drikke betales selv. Reise betales også av den enkelte.

NB: Husk å ta med årsmøtepapirene selv i år, i alt 3 dokumenter, de ligger til nedlasting lenger nede i artikkelen, i tillegg til at innkalling med saksdokumenter og forslag til dagsorden ble sendt ut til medlemmene 4 uker før møtet.

Det kan delta 1 delegat fra hvert fartøy. Delegaten har stemmerett. Dette forutsetter imidlertid at medlemskontingenten er betalt. I tillegg kan hvert fartøy melde på så mange observatører de ønsker.

Riksantikvaren arrangerer SøknadsBar på årsmøtehotellet fredag 18.10 fra kl 10.00 – 17.00 hvor fartøyeierne får veiledning og dialog rundt sine påbegynte søknader om midler til fartøyvernprosjekter for 2020. Om du ønsker dette kan du få gratis time til veiledning ved å melde deg på til e-post postmottak@ra.no og merke e-posten med «Fartøynavn + søknadsbar». Er det spørsmål til SøknadsBaren, ta kontakt med Monica Bache på 98 20 28 58 eller Haavard Stavaas på 98 20 27 81. Ønsker du også å snakke med Kulturminnefondet om din søknad, ta kontakt med post@norsk-fartoyvern.no.

Alle andre henvendelser i forbindelse med årsmøtet rettes til kaf@norsk-fartoyvern.no

Vel møtt!

På valg i år er:
Leder Morten Hesthammer FAUN,
Nestleder Kjetil Skogdalen ENGEBRET SOOT,
Styremedlem Sverre Kallevik SKOGØY,
Styremedlem Cecilie Juell SKUDENES,
Styremedlem Atle Vie STORD 1.

Valgkomiteen for 2019 består av:
Viggo Kristensen SKOGØY, tlf: 986 41 55, e-post: viggo.halvdan.kristensen@outlook.com,
Viggo Nonås VESTGAR, tlf: 901 55 067, e-post: vnonaas@online.no,
Georg Jensen MJØSFÆRGEN, tlf: 415 84 597, e-post: geojense@online.no.

Årsmøtepapirer:

Årsmøtepapirer 2019

Vedlegg Sak 1 årsmøteregnskap, spesifikasjoner til regnskap, noter og revisjonsberetning 2018

Årsmelding 2018

Det vil bli lagt ut mer info om nødvendig etterhvert.

Foto av fraktefartøyet BOY LESLIE fra 1911
BOY LESLIE
Foto: Foreningen SK Boy Leslie
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt