Nye miljøkrav i verdensarvfjordene

Nye miljøkrav i verdensarvfjordene, skriver Sjøfartsdirektoratet, og henviser til kravene om reduserte utslipp fra skip som trådde i kraft 1. mars i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Reduksjon av utslipp av kloakk, gråvann, NOx og strengere regler for forbrenning av avfall ombord og bruk av eksosvaskesystem er stikkord for de nye kravene i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Norsk Forening for Fartøyvern sendte inn høringssvar til forskriften i høst, og vi har nå fått vite at skip som er vernet eller ferdet av Riksantikvaren kan søke om dispensasjon fra deler av forskriften takket være våre innspill. Sjøfartsdirektoratet vil gjøre en konkret vurdering av den enkelte søknad.

For oss betyr dette at en dispensasjonshjemmel er tatt inn i miljøsikkerhetsforskriften § 14 f:
«Særlige regler om skip vernet eller fredet av Riksantikvaren i verdensarvfjordene:
Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra kravene i § 10a, § 14b og § 14c til skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren. I vurderingen av om dispensasjon kan innvilges vektlegges det om gjennomføring av kravene kommer i konflikt med skipets verneverdi, om skipet har historisk tilhørighet til verdensarvfjordene, og formålet med den særskilte reguleringen av verdensarvfjordene.»

§ 10a gjelder utslipp av kloakk og gråvann, § 14 b gjelder særlige regler om utslipp av svoveloksider og § 14c gjelder særlige regler om utslipp av nitrogenoksider. Forskriftsteksten og regelverksrundskrivet ligger på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

bilde av passasjerfartøyet ATLØY fra 1931
ATLØY
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt