Møte med ny riksantikvar Hanna Geiran

Tirsdag 26. februar møtte Norsk Forening for Fartøyvern riksantikvar Hanna Geiran og seksjonsleder for fartøyvern og industrielle kulturminner Sigrid Solheim Murud. Det var et konstruktivt møte og vi fikk mye nyttig informasjon.

Geiran kunne fortelle at kulturminneforvaltningen nå forbereder seg på at regionene overtar flere oppgaver innen kulturminnevernarbeidet i løpet av 2020. Dette er også juridisk forankret og for fartøyvernet vil det bety at regionene overtar ansvaret for tilskudd og oppfølging av verneflåten, mens Riksantikvaren beholder ansvaret for fredetflåten. For at det skal bli en glidende overgang i forhold til de vernete fartøyene vil Riksantikvaren fordele tilskudd til fartøyvernet for 2020. Neste søknadsrunde vil derfor Riksantikvaren ha hele ansvaret for, men de vil involvere regionene i arbeidet. For 2021-midlene er det tenkt at regionene alene skal ta seg av tilskuddsbehandlingen for vernete fartøy. Søknadsportalen Digisak skal selv sende søknaden automatisk til riktig mottaker, være seg regionen eller Riksantikvaren.

Riksantikvaren står også selv overfor en omorganisering grunnet regionaliseringen og blir nå et tydeligere direktorat. De skal fortsatt ha fartøyvernkompetanse etter 2020, en kompetanse de ser på som viktig å beholde. For eksempel er fredning fremdeles en sentral og viktig oppgave for direktoratet, og i dette arbeidet ser de frem til å øke kapasiteten. Riksantikvaren ønsker et videre tett samarbeid med NFF også etter regionaliseringen, noe foreningen ser fram til.

NFF fikk også skryt for det politiske påvirkningsarbeidet vi har gjort med å klare å beholde fartøyvern som et satsingsområde også i den nye regjeringsplattformen (Granavolden-plattformen). Dette er vi glade for. Men samtidig har foreningen fått kuttet sin støtte fra 2018 med begrunnelse om at det er stort press på de såkalte post 74-midlene i statsbudsjettet. Her påpekte NFF at foreningens budsjett inneholder stort sett kun lønninger for 2 stillinger og at kutt i driftsstøtte betyr kutt i stillinger for fartøyvernet.  Det er synd hvis stillingene som jobber interessepolitisk for fartøyvernet og for å få flere midler til post 74 skal bli kuttet vekk. Årets tildeling til foreningen fra Riksantikvaren vil ligge klar i uke 10, vi ser med spenning på å motta tildelingsbrevet og håper vi får beholde våre 2 sårt tiltrengte stillinger.

Riksantikvaren informerte også om arbeidet med ny nasjonal verneplan der NFF har ledet prosjektet mens Riksantikvaren eier resultatene. Den reviderte planen ble levert Riksantikvaren september 2017, og Riksantikvaren vil nå jobbe videre med denne utover våren og harmonisere den med regionreformen. Ny nasjonal verneplan er tenkt ferdigstilt i juni 2019. Vi gleder oss til å se resultatet, det er viktig for NFF med fortsatt nasjonale mål for fartøyvernarbeidet.

Norsk Forening for Fartøyvern takker for møtet og ser fram til videre samarbeid.

Bilde av møtedeltakere fra møtet som artikkelen omhandler: Hedda Lombardo (NFF), Sigrid Solheim Murud (RA), Hanna Geiran (RA), Kari Anne Flaa (NFF), Morten Hesthammer (NFF) og Kjetil Skogdalen (NFF).
Fra venstre: Hedda Lombardo (NFF), Sigrid Solheim Murud (RA), Hanna Geiran (RA), Kari Anne Flaa (NFF), Morten Hesthammer (NFF) og Kjetil Skogdalen (NFF)
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt