Pliktig registrering for mottakere av momskompensasjon

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Viktig å merke seg er at det nå er pliktig å registrere seg i Frivillighetsregisteret for alle mottakere av momskompensasjon, også underledd og aksjeselskap. Dette bør gjøres i god tid før man søker om kompensasjon, da vi har fått beskjed om at noe behandlingstid må påregnes i forbindelse med registreringen.

Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene, og dere finner mer informasjon om registreringen hos dem. Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. 

Bilde av passasjerfartøyet Vestgar fra 1957
VESTGAR
Foto utlånt av eier
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt